Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
15-hd/tdtn-bth 29/05/2018

Hướng ẫn báo cáo tông kết công tác Đoàn, Đội trường học năm...

Tải về
11-HD/TĐTN-BTG 20/03/2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
10-HD/TĐTN-BPT 07/03/2018

Hướng dẫn tổ chức Ngày chủ nhật xanh năm 2018

Tải về
09-HD/TĐTN-BTH 07/03/2018

Hướng dẫn xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi cho...

Tải về
07-HD/TĐTN-TCKT 23/02/2018

Hướng dẫn tổ chức " Ngày đoàn viên" với chủ đầ " Tuổi trẻ...

Tải về
199-CV/UBH 28/12/2017

Hướng dẫn Tổ chức chương trình " Tét yêu thương" năm 2018

Tải về
04-HD/TĐTN-BTH 01/11/2017

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến tới...

Tải về
05-HD/TĐTN-BPT 01/11/2017

Hướng dẫn triển khai Cuộc vận động " Ngày công lao động xã...

Tải về
06-HD/TĐTN-BTH 01/11/2017

Hướng dẫn thành lập Hội đồng Độicấp huyện, thành phố, nhiệm...

Tải về
03-HD/TĐTN-BTH 31/10/2017

Hướng dẫn tổ chức Hội thi " Chỉ huy Đội giỏi" các cấp năm...

Tải về
192-HD/UBH 24/10/2017

Hướng dẫn tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2017...

Tải về
02-HD/TĐTN-BTG 10/10/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
01-HD/TĐTN-BTG 05/10/2017

Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ...

Tải về
118-HD/TĐTN-BTG 20/09/2017

Hướng dẫn chấm điểm Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
181-HD/UBH 07/09/2017

Hướng dẫn bình xét thi đua công tác Hội vàphong trào thanh...

Tải về
137-HD/HĐĐ 01/09/2017

Hướng dẫn Tổ chức " Đêm hội trăng rằm" năm 2017

Tải về
117-HD/TĐTN-VP 31/07/2017

Hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh...

Tải về
116-HD/TĐTN-BTH 13/07/2017

Hướng dẫn tổ chức trại hè năm 2017

Tải về
115-HD/TĐTN-BTG 30/06/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
114-HD/TĐTN-BTH 19/05/2017

Hướng dẫn tổngkết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2016...

Tải về
109-HD/TĐTN-BTG 10/04/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngyaf lễ lớn kỷ niệm...

Tải về
107a-HD/TĐTN-VP 24/02/2017

Hướng dẫn chấm điểm bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
107a-HD/TĐTN-VP 24/02/2017

Hướng dẫn chấm điểm bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
107-HD/TĐTN-BTH 20/02/2017

Hướng dẫn tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đoàn và...

Tải về
114-HD/HĐĐ 20/02/2017

Hướng dẫn tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đội và...

Tải về
105-HD/TĐTN-BTG 24/01/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp, Đại...

Tải về
106-HD/TĐTN-BTG 24/01/2017

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên 2017

Tải về
104-HD/TĐTN-BTH 24/01/2017

Hướng dẫn Tổ chức Hội thi " Tuổi 18 khởi nghiệp" năm 2017

Tải về
Số: 101-HD/TĐTN-TCKT 09/11/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại...

Tải về
140-HD/UBH 25/10/2016

Hướng dẫn tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2016...

Tải về
107-HD/HĐĐ 25/10/2016

Hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ Chỉ huy Đội

Tải về
Số: 113 HD/UBH 13/07/2016

HƯỚNG DẪN Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh...

Tải về
Số: 95 - HD/TĐTN–TCKT 16/06/2016

HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Tải về
Số: 94 -HD/TĐTN-BPT 03/06/2016

HƯỚNG DẪN Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình hợp tác xã

Tải về
Số: 93 HD/TĐTN-ĐKTHTN 23/05/2016

HƯỚNG DẪN Triển khai Hoạt động hè năm 2016

Tải về
Số: 92 -HD/TĐTN – BTH 12/05/2016

HƯỚNG DẪN Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học...

Tải về
Số: 91 HD/TĐTN-BPT 12/04/2016

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh...

Tải về
Số: 168 -HD/TĐTN-BTG 07/04/2016

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
Số: 90 -HD/TĐTN-BTG 05/04/2016

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Tải về
Số: 89 -HD/TĐTN-BPT 04/04/2016

HƯỚNG DẪN V/v thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm...

Tải về
Số: 88 -HD/TĐTN-ĐKTHTN 07/03/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 85...

Tải về
Số: 95 -HD/UBH 03/03/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm...

Tải về
Số: 87-HD/TĐTN-VP 24/02/2016

Hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn - Hội - Đội và tuyên...

Tải về
Số: 86 -HD/TĐTN-BTG 18/02/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2016

Tải về
Số: 85 HD/HĐĐ 15/02/2016

HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đội và...

Tải về
Số: 71 HD/TĐTN - BTTNTH 15/02/2016

HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đoàn và...

Tải về
Số: 84 -HD/TĐTN-TCKT 31/12/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào...

Tải về
Số: 80 HD/TĐTN - BTH 04/12/2015

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2015 -...

Tải về
Số: 81 -HD/TĐTN - BTH 04/12/2015

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18”...

Tải về
Số: 82 - HD/TĐTN-BTH 04/12/2015

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn...

Tải về
Số: 63- HD/HĐĐ 04/12/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm...

Tải về
Số: 71 HD/UBH 30/11/2015

HƯỚNG DẪN Bình xét và trao danh hiệu "Thanh niên sống đẹp"...

Tải về
Số: 76 -HD/TĐTN-VP 22/10/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN theo Bộ...

Tải về
Số: 66 - HD/UBH 22/10/2015

HƯỚNG DẪN Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh...

Tải về
Số:63- HD/UBH 09/10/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm...

Tải về
Số : 78 -HD/TĐTN – BTG 08/10/2015

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong...

Tải về
Số: 76 - HD/UBH 30/09/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày...

Tải về
Số: 47 HD/HĐĐ 25/08/2015

HƯỚNG DẪN Về việc tổ chức Khai giảng năm học 2015 - 2016

Tải về
Số: 77 -HD/TĐTN-BTG 17/07/2015

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong...

Tải về
Số: 47 HD/UBH 09/07/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2015

Tải về
Số: 22/HD-BCĐ 08/07/2015

HƯỚNG DẪN Khen thưởng hoạt động hè năm 2015

Tải về
Số: 07 -HD/UBKT 12/06/2015

HƯỚNG DẪN Sơ kết về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn...

Tải về
Số: 76 -HD/TĐTN-VP 10/06/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN theo Bộ...

Tải về
Số: 73 -HD/TĐTN-VP 26/05/2015

HƯỚNG DẪN Khen thưởng phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn...

Tải về
Số: 117 HD/HĐĐ 25/05/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2015

Tải về
Số: 72 HD/TĐTN - BTH 13/05/2015

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học...

Tải về
Số:70-HD/TĐTN-VP 04/05/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực...

Tải về
Số: 71HD/TĐTN-ĐKTHTN 04/05/2015

HƯỚNG DẪN Triển khai Hoạt động hè năm 2015

Tải về
Số: 68 - HD/TĐTN-BPT 27/04/2015

Hướng dẫn các nội dung hoạt động của Đoàn thanh niên tham...

Tải về
Số: 32-HD/UBH 24/04/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác...

Tải về
Số : 66-HD/TĐTN – BTG 13/04/2015

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
Số : 67 -HD/TĐTN-BTG 13/04/2015

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền...

Tải về
Số: 100HD/HĐĐ 19/03/2015

HƯỚNG DẪN Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động...

Tải về
Số : 65-HD/TĐTN - BTG 10/03/2015

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo...

Tải về
Số: 99HD/HĐĐ 06/03/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên...

Tải về
Số: 22-HD/UBH 05/03/2015

HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình “Tháng ba biên giới” và...

Tải về
Số: 64 -HD/TĐTN-TCKT 26/02/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày đoàn viên 26/3

Tải về
Số: 62 HD/TĐTN - BTH 03/02/2015

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2014...

Tải về
Số:63-HD/TĐTN-BTG 03/02/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2015

Tải về
Số: 61HD/TĐTN- BPT 21/01/2015

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn...

Tải về
59-HD/TĐTN-BTG 19/01/2015

định hướng tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên quý I...

Tải về
Số:60 -HD/TĐTN-BTG 19/01/2015

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng...

Tải về
Số: 58 -HD/TĐTN-TCKT 05/01/2015

HƯỚNG DẪN Kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt...

Tải về
Số: 94 HD/HĐĐ 19/11/2014

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến...

Tải về
Số: 93-HD/HĐ Đ 11/11/2014

HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đội và...

Tải về
Số: 55-HD/TĐTN-BTTNTH 11/11/2014

HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đoàn và...

Tải về
Số : 12 HD/UBH 10/11/2014

HƯỚNG DẪN Tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông năm...

Tải về
Số: 54-BC/TĐTN-ĐKTHTN-VP 07/11/2014

HƯỚNG DẪN Tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện...

Tải về
Số: 11 HD/UBH 03/11/2014

HƯỚNG DẪN Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh...

Tải về
Số: 52 -HD/TĐTN-BTG 15/09/2014

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ...

Tải về
Số: 51HD/TĐTN-BTG 01/08/2014

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt...

Tải về
Số: 49 -HD/TĐTN-TCKT 23/07/2014

HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013...

Tải về
Số: 50-HD/TĐTN-TCKT 23/07/2014

HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày...

Tải về
Số: 214 HD/UBH 19/06/2014

HƯỚNG DẪN Về việc khen thưởng công tác Hội và phong trào...

Tải về
Số: 47 HD/TĐTN-ĐKTHTN 06/06/2014

HƯỚNG DẪN Triển khai Hoạt động hè 2014

Tải về
Số: 82 HD/HĐĐ 05/06/2014

HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động Hè cho thiếu nhi năm 2014

Tải về
Số: 48 -HD/TĐTN-VP 03/06/2014

HƯỚNG DẪN Đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN theo Bộ...

Tải về
Số: 45 HD/TĐTN – BTH 13/05/2014

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học...

Tải về
Số: 73 HD/HĐĐ 24/04/2014

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn...

Tải về
Số: 41 HD/TĐTN - BTG 22/04/2014

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa...

Tải về
 

Video hoạt động

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 488

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32822

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2871215

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 488

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32822

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2871215