Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1170 CV /TĐTN-TCKT 08/12/2020

Hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập...

Tải về
Số: 37-HD/TĐTN-TCKT 30/10/2019

HƯỚNG DẪN Đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN...

Tải về
Số: 70 HD/BTGTU 27/08/2019

Hướng dẫn kỷ niệm 520 năm ngày thành lập tỉnh (1949 - 2019),...

Tải về
31HD/TĐTN-BTG 05/04/2019

Hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong...

Tải về
15-hd/tdtn-bth 29/05/2018

Hướng ẫn báo cáo tông kết công tác Đoàn, Đội trường học năm...

Tải về
11-HD/TĐTN-BTG 20/03/2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
10-HD/TĐTN-BPT 07/03/2018

Hướng dẫn tổ chức Ngày chủ nhật xanh năm 2018

Tải về
09-HD/TĐTN-BTH 07/03/2018

Hướng dẫn xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi cho...

Tải về
07-HD/TĐTN-TCKT 23/02/2018

Hướng dẫn tổ chức " Ngày đoàn viên" với chủ đầ " Tuổi trẻ...

Tải về
199-CV/UBH 28/12/2017

Hướng dẫn Tổ chức chương trình " Tét yêu thương" năm 2018

Tải về
04-HD/TĐTN-BTH 01/11/2017

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến tới...

Tải về
05-HD/TĐTN-BPT 01/11/2017

Hướng dẫn triển khai Cuộc vận động " Ngày công lao động xã...

Tải về
06-HD/TĐTN-BTH 01/11/2017

Hướng dẫn thành lập Hội đồng Độicấp huyện, thành phố, nhiệm...

Tải về
03-HD/TĐTN-BTH 31/10/2017

Hướng dẫn tổ chức Hội thi " Chỉ huy Đội giỏi" các cấp năm...

Tải về
192-HD/UBH 24/10/2017

Hướng dẫn tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2017...

Tải về
02-HD/TĐTN-BTG 10/10/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
01-HD/TĐTN-BTG 05/10/2017

Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ...

Tải về
118-HD/TĐTN-BTG 20/09/2017

Hướng dẫn chấm điểm Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
181-HD/UBH 07/09/2017

Hướng dẫn bình xét thi đua công tác Hội vàphong trào thanh...

Tải về
137-HD/HĐĐ 01/09/2017

Hướng dẫn Tổ chức " Đêm hội trăng rằm" năm 2017

Tải về
117-HD/TĐTN-VP 31/07/2017

Hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh...

Tải về
116-HD/TĐTN-BTH 13/07/2017

Hướng dẫn tổ chức trại hè năm 2017

Tải về
115-HD/TĐTN-BTG 30/06/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
114-HD/TĐTN-BTH 19/05/2017

Hướng dẫn tổngkết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2016...

Tải về
109-HD/TĐTN-BTG 10/04/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngyaf lễ lớn kỷ niệm...

Tải về
107a-HD/TĐTN-VP 24/02/2017

Hướng dẫn chấm điểm bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
107a-HD/TĐTN-VP 24/02/2017

Hướng dẫn chấm điểm bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
107-HD/TĐTN-BTH 20/02/2017

Hướng dẫn tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đoàn và...

Tải về
114-HD/HĐĐ 20/02/2017

Hướng dẫn tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đội và...

Tải về
105-HD/TĐTN-BTG 24/01/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp, Đại...

Tải về
106-HD/TĐTN-BTG 24/01/2017

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên 2017

Tải về
104-HD/TĐTN-BTH 24/01/2017

Hướng dẫn Tổ chức Hội thi " Tuổi 18 khởi nghiệp" năm 2017

Tải về
Số: 101-HD/TĐTN-TCKT 09/11/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại...

Tải về
140-HD/UBH 25/10/2016

Hướng dẫn tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2016...

Tải về
107-HD/HĐĐ 25/10/2016

Hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ Chỉ huy Đội

Tải về
Số: 113 HD/UBH 13/07/2016

HƯỚNG DẪN Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh...

Tải về
Số: 95 - HD/TĐTN–TCKT 16/06/2016

HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Tải về
Số: 94 -HD/TĐTN-BPT 03/06/2016

HƯỚNG DẪN Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình hợp tác xã

Tải về
Số: 93 HD/TĐTN-ĐKTHTN 23/05/2016

HƯỚNG DẪN Triển khai Hoạt động hè năm 2016

Tải về
Số: 92 -HD/TĐTN – BTH 12/05/2016

HƯỚNG DẪN Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học...

Tải về
Số: 91 HD/TĐTN-BPT 12/04/2016

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh...

Tải về
Số: 168 -HD/TĐTN-BTG 07/04/2016

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
Số: 90 -HD/TĐTN-BTG 05/04/2016

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Tải về
Số: 89 -HD/TĐTN-BPT 04/04/2016

HƯỚNG DẪN V/v thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm...

Tải về
Số: 88 -HD/TĐTN-ĐKTHTN 07/03/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 85...

Tải về
Số: 95 -HD/UBH 03/03/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm...

Tải về
Số: 87-HD/TĐTN-VP 24/02/2016

Hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn - Hội - Đội và tuyên...

Tải về
Số: 86 -HD/TĐTN-BTG 18/02/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2016

Tải về
Số: 85 HD/HĐĐ 15/02/2016

HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đội và...

Tải về
Số: 71 HD/TĐTN - BTTNTH 15/02/2016

HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đoàn và...

Tải về
Số: 84 -HD/TĐTN-TCKT 31/12/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào...

Tải về
Số: 80 HD/TĐTN - BTH 04/12/2015

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2015 -...

Tải về
Số: 81 -HD/TĐTN - BTH 04/12/2015

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18”...

Tải về
Số: 82 - HD/TĐTN-BTH 04/12/2015

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn...

Tải về
Số: 63- HD/HĐĐ 04/12/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm...

Tải về
Số: 71 HD/UBH 30/11/2015

HƯỚNG DẪN Bình xét và trao danh hiệu "Thanh niên sống đẹp"...

Tải về
Số: 76 -HD/TĐTN-VP 22/10/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN theo Bộ...

Tải về
Số: 66 - HD/UBH 22/10/2015

HƯỚNG DẪN Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh...

Tải về
Số:63- HD/UBH 09/10/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm...

Tải về
Số : 78 -HD/TĐTN – BTG 08/10/2015

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong...

Tải về
Số: 76 - HD/UBH 30/09/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày...

Tải về
Số: 47 HD/HĐĐ 25/08/2015

HƯỚNG DẪN Về việc tổ chức Khai giảng năm học 2015 - 2016

Tải về
Số: 77 -HD/TĐTN-BTG 17/07/2015

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong...

Tải về
Số: 47 HD/UBH 09/07/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2015

Tải về
Số: 22/HD-BCĐ 08/07/2015

HƯỚNG DẪN Khen thưởng hoạt động hè năm 2015

Tải về
Số: 07 -HD/UBKT 12/06/2015

HƯỚNG DẪN Sơ kết về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn...

Tải về
Số: 76 -HD/TĐTN-VP 10/06/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN theo Bộ...

Tải về
Số: 73 -HD/TĐTN-VP 26/05/2015

HƯỚNG DẪN Khen thưởng phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn...

Tải về
Số: 117 HD/HĐĐ 25/05/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2015

Tải về
Số: 72 HD/TĐTN - BTH 13/05/2015

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học...

Tải về
Số:70-HD/TĐTN-VP 04/05/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực...

Tải về
Số: 71HD/TĐTN-ĐKTHTN 04/05/2015

HƯỚNG DẪN Triển khai Hoạt động hè năm 2015

Tải về
Số: 68 - HD/TĐTN-BPT 27/04/2015

Hướng dẫn các nội dung hoạt động của Đoàn thanh niên tham...

Tải về
Số: 32-HD/UBH 24/04/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác...

Tải về
Số : 66-HD/TĐTN – BTG 13/04/2015

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Tải về
Số : 67 -HD/TĐTN-BTG 13/04/2015

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền...

Tải về
Số: 100HD/HĐĐ 19/03/2015

HƯỚNG DẪN Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động...

Tải về
Số : 65-HD/TĐTN - BTG 10/03/2015

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo...

Tải về
Số: 99HD/HĐĐ 06/03/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên...

Tải về
Số: 22-HD/UBH 05/03/2015

HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình “Tháng ba biên giới” và...

Tải về
Số: 64 -HD/TĐTN-TCKT 26/02/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày đoàn viên 26/3

Tải về
Số: 62 HD/TĐTN - BTH 03/02/2015

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2014...

Tải về
Số:63-HD/TĐTN-BTG 03/02/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2015

Tải về
Số: 61HD/TĐTN- BPT 21/01/2015

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn...

Tải về
59-HD/TĐTN-BTG 19/01/2015

định hướng tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên quý I...

Tải về
Số:60 -HD/TĐTN-BTG 19/01/2015

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng...

Tải về
Số: 58 -HD/TĐTN-TCKT 05/01/2015

HƯỚNG DẪN Kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt...

Tải về
Số: 94 HD/HĐĐ 19/11/2014

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến...

Tải về
Số: 93-HD/HĐ Đ 11/11/2014

HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đội và...

Tải về
Số: 55-HD/TĐTN-BTTNTH 11/11/2014

HƯỚNG DẪN Tiêu chí thi đua và chấm điểm công tác Đoàn và...

Tải về
Số : 12 HD/UBH 10/11/2014

HƯỚNG DẪN Tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông năm...

Tải về
Số: 54-BC/TĐTN-ĐKTHTN-VP 07/11/2014

HƯỚNG DẪN Tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện...

Tải về
Số: 11 HD/UBH 03/11/2014

HƯỚNG DẪN Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh...

Tải về
Số: 52 -HD/TĐTN-BTG 15/09/2014

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ...

Tải về
Số: 51HD/TĐTN-BTG 01/08/2014

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt...

Tải về
Số: 49 -HD/TĐTN-TCKT 23/07/2014

HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013...

Tải về
Số: 50-HD/TĐTN-TCKT 23/07/2014

HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày...

Tải về
Số: 214 HD/UBH 19/06/2014

HƯỚNG DẪN Về việc khen thưởng công tác Hội và phong trào...

Tải về
Số: 47 HD/TĐTN-ĐKTHTN 06/06/2014

HƯỚNG DẪN Triển khai Hoạt động hè 2014

Tải về
Số: 82 HD/HĐĐ 05/06/2014

HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động Hè cho thiếu nhi năm 2014

Tải về
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1662

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 6610

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 114410

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847995

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 6610

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 114410

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4847995