Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1170 CV /TĐTN-TCKT 08/12/2020

Hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập...

Tải về
860CV/TĐTN-TCKT 26/02/2020

Công văn xét kỷ niệm chương thế hệ trẻ

Tải về
Số: 37-HD/TĐTN-TCKT 30/10/2019

HƯỚNG DẪN Đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN...

Tải về
Bộ câu hỏi 29/10/2019

Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2019

Tải về
Số: 20 - TB/TĐTN-TCKT 23/10/2019

Thông báo về việc tổ chức hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi"...

Tải về
537-CV/TĐTN-TCKT 18/03/2019

vv tổ chức giải thể chi đoàn liên cơ quan xã, phường, thị...

Tải về
92-KH/TĐTN-TCKT 14/03/2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi" năm 2019

Tải về
232a CV/TĐTN-TCKT 04/06/2018

vv triệu tập cán bô tham gia tập huấn công tác kiểm tra năm...

Tải về
152-CV/TĐTN-TCKT 23/03/2018

V/v dự chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc...

Tải về
136-CV/TĐTN-TCKT 28/02/2018

V/v đẩy mạnh thực hiện một số nội dung công tác tổ chức xây...

Tải về
132-CV/TĐTN-TCKT 23/02/2018

V/v tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc trao giải...

Tải về
07-HD/TĐTN-TCKT 23/02/2018

Hướng dẫn tổ chức " Ngày đoàn viên" với chủ đầ " Tuổi trẻ...

Tải về
108-CV/TĐTN-TCKT 30/01/2018

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên...

Tải về
16-CV/TĐTN-TCKT 12/10/2017

V/v quy định tiêu chuẩn về phong cách, lề lơi công tác của...

Tải về
14-TT/TĐTN-TCKT 12/09/2017

Thông tri triệu tập Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS...

Tải về
1606-CV/TĐTN-TCKT 03/08/2017

V/v phân công tham luận tại đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ...

Tải về
Tài liệu 21/07/2017

tài liệu kiểm tra, giám sát năm 2017

Tải về
Tài liệu 15/06/2017

Bài phát biểu của đồng chí Triệu Đình Lê – Phó Bí thư Thường...

Tải về
236-KH/TĐTN-TCKT 26/05/2017

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017

Tải về
1511-CV/TĐTN-TT 24/05/2017

V/v một số lưu ý trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp...

Tải về
Thông Báo 05/05/2017

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CHO LÃNH ĐẠO TRẺ IATSS FORUM 2018

Tải về
Tài liệu 05/05/2017

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ...

Tải về
Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn 31/03/2017

Lịch sử ra đời và ý nghĩa ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02

Tải về
Tài liệu 30/03/2017

Bản tin thanh niên số 04/2016 + 01/2017

Tải về
Dự thảo 23/03/2017

Dự thảo lần 1 Báo cáo của BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII tại Đại...

Tải về
1429-CV/TĐTN-TCKT 14/03/2017

Về việc tổ chức Ngày đoàn viên năm 2017

Tải về
Đề cương 02/03/2017

Tuyên truyền kỷniênmj 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí...

Tải về
Công văn 1383-CV/TĐTN-TCKT 06/01/2017

V/v triệu tập đại biểu dự Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ...

Tải về
1378-CV/TĐTN-TCKT 30/12/2016

V/v giới thiệu đại biểu để xét chọn, tuyên dương trao giải...

Tải về
Số: 101-HD/TĐTN-TCKT 09/11/2016

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại...

Tải về
Tài liệu tuyên truyền 24/08/2016

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh...

Tải về
Tai liệu kiểm tra giám sát 24/08/2016

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN;...

Tải về
THÔNG BÁO 04/08/2016

THÔNG BÁO Về việc giới thiệu nhân sự tham gia dự tuyển...

Tải về
Số: 95 - HD/TĐTN–TCKT 16/06/2016

HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Tải về
Số: 169 -KH/TĐTN-TCKT 12/04/2016

KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát năm 2016

Tải về
Số: 1142 -CV/TĐTN-TCKT 05/04/2016

V/v báo cáo một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng...

Tải về
Số: 166 -TT/TĐTN-TCKT 21/03/2016

THÔNG TRI TRIỆU TẬP đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 85 năm ngày...

Tải về
Số: 84/BC-SNV-TĐTN 09/03/2016

BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp...

Tải về
Số: 164 -KH/TĐTN-TCKT 02/03/2016

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS...

Tải về
Số: 87-HD/TĐTN-VP 24/02/2016

Hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn - Hội - Đội và tuyên...

Tải về
Số: 1094 - CV/TĐTN-TCKT 11/01/2016

V/v giới thiệu nhân sự xét trao Giải thưởng Lý Tự Trọng...

Tải về
Số: 84 -HD/TĐTN-TCKT 31/12/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào...

Tải về
Số: 1078 - CV/TĐTN – TCKT 22/12/2015

V/v báo cáo số liệu công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm...

Tải về
Số:1000 -CV/TĐTN-TCKT 13/10/2015

V/v kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN đợt 2 năm 2015

Tải về
Số: 901-CV/TĐTN-TCKT 06/07/2015

Về việc tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2015

Tải về
Số: 07 -HD/UBKT 12/06/2015

HƯỚNG DẪN Sơ kết về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn...

Tải về
BỘ CÂU HỎI 11/06/2015

Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2015

Tải về
Số:872 -CV/TĐTN-TCKT 10/06/2015

Về việc cung cấp số liệu về công tác tổ chức xây dựng Đoàn

Tải về
Số:40 - TB/TĐTN-TCKT 10/06/2015

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi”...

Tải về
Số:120 - CV/HĐĐ 10/06/2015

V/v chọn cử đại biểu tham gia trại huấn luyên Kim Đồng năm...

Tải về
Số: 848-CV/TĐTN-TCKT 25/05/2015

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban...

Tải về
Số: 790 -CV/TĐTN-TCKT 27/04/2015

“Về việc tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2015”

Tải về
Số: 32-HD/UBH 24/04/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác...

Tải về
Số: 38 -TB/TĐTN-TCKT 23/04/2015

THÔNG BÁO Về việc trích nộp đoàn phí năm 2015

Tải về
Số: 126-KH/TĐTN-TCKT 09/04/2015

KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát năm 2015

Tải về
Số: 24 -KH/UBH 01/04/2015

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh...

Tải về
Số: 769 - CV/TĐTN-TCKT 30/03/2015

V/v báo cáo số liệu cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy Đảng, HĐND...

Tải về
Số: 765 - CV/TĐTN-TCKT 20/03/2015

V/v công bố danh sách đại biểu được tuyên dương tại Diễn đàn...

Tải về
Số: 23-CV/UBH 17/03/2015

V/v đôn đốc báo cáo thực hiện Chương trình tình nguyện...

Tải về
Số:760 - CV/TĐTN-TCKT 16/03/2015

V/v triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn “Đảng với thanh niên...

Tải về
Số: 752-CV/TĐTN-TCKT 12/03/2015

V/v giới thiệu đại biểu tuyên dương tại Diễn đàn Đảng với...

Tải về
Số: 753 -CV/TĐTN-TCKT 12/03/2015

Về việc định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn năm 2015

Tải về
Số:119 KH/TĐTN-TCKT 05/03/2015

KẾ HOẠCH Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai...

Tải về
Số: 120 -KH/TĐTN-TCKT 05/03/2015

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập...

Tải về
Số: 64 -HD/TĐTN-TCKT 26/02/2015

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày đoàn viên 26/3

Tải về
THÔNG BÁO 11/02/2015

THÔNG BÁO Về việc giới thiệu giới thiệu đại biểu tham gia...

Tải về
Số: 733- CV/TĐTN-TCKT 06/02/2015

Về việc tổng hợp danh sách cán bộ Đoàn các cấp

Tải về
Số: 114 -KH/TĐTN-TCKT 05/01/2015

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi” năm 2015

Tải về
Số: 58 -HD/TĐTN-TCKT 05/01/2015

HƯỚNG DẪN Kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt...

Tải về
Số: 111 -KH/TĐTN-TCKT 02/12/2014

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm BCH Trung...

Tải về
Số: 105 -KH/TĐTN-TCKT 23/10/2014

KẾ HOẠCH Củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các...

Tải về
Số: 597-CV/TĐTN-BTCKT 23/09/2014

V/v thống kế số lượng, chất lượng thanh niên trên địa bàn

Tải về
Số: 589-CV/TĐTN-TCKT 09/09/2014

V/v tham gia cuộc thi Olompic tiếng Anh cho cán bộ Đoàn

Tải về
Số: 49 -HD/TĐTN-TCKT 23/07/2014

HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013...

Tải về
Số: 518/TĐTN - TCKT 19/06/2014

V/v báo cáo số liệu tổ chức Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 86-KH/TĐTN-TCKT 11/06/2014

KẾ HOẠCH Sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Quy chế cán bộ...

Tải về
Số: 474 -CV/ TĐTN-TCKT 29/04/2014

V/v tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tại các tổ, xóm...

Tải về
Số: 76 - KH/TĐTN - TCKT 29/04/2014

KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế Phối hợp hoạt động và mối quan...

Tải về
Số: 72 -KH /TĐTN-TC 07/04/2014

Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014

Tải về
Số: 440 - CV/TĐTN-TCKT 31/03/2014

Về việc củng cố bộ phận tham mưu và nâng cao chất lượng công...

Tải về
Số: 69 -KH/TĐTN-TCKT 31/03/2014

KẾ HOẠCH Triển khai một số trọng tâm thực hiện Chỉ thị số...

Tải về
Số: 70- KH/TĐTN-TCKT 31/03/2014

KẾ HOẠCH Tuyên truyền và phối hợp thực hiện Dự án thí điểm...

Tải về
Số: 439-CV/TĐTN-TC 28/03/2014

V/v triển khai một số hoạt động quốc tế thanh niên năm 2014

Tải về
Mẫu VB kèm theo CV Số: 439-CV/TĐTN-TC 28/03/2014

V/v triển khai một số hoạt động quốc tế thanh niên năm 2014

Tải về
Số: 393 - CV/TĐTN-TCKT 10/02/2014

Về việc xét chọn Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014

Tải về
Số: 388-CV/TĐTN-TCKT 21/01/2014

Về việc triển khai Giải thưởng Lý Tự Trọng

Tải về
Số: 383- CV/TĐTN – TCKT 10/01/2014

“V/v sử dụng Sổ đoàn viên, Sổ chi đoàn”

Tải về
Số: 57 - KH/TĐTN-TCKT 10/01/2014

KẾ HOẠCH Kết nạp đoàn viên mới -Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng

Tải về
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1668

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 2097

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 125543

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4859128

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 2097

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 125543

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4859128