Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
125KH/TĐTN-VP 12/09/2019

Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Đoàn -...

Tải về
113KH/TĐTN-VP 27/06/2019

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ năm; sơ kết...

Tải về
Tài liệu 09/01/2019

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong...

Tải về
50-KH/TĐTN-VP 04/06/2018

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ ba, khóa...

Tải về
148-CV/TĐTN-VP 16/03/2018

V/v tham gia đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban...

Tải về
Tài liệu 24/01/2018

Tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm...

Tải về
Tài Liệu 24/01/2018

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 2

Tải về
03-TTr/TĐTN-VP 19/01/2018

Thông tri triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết...

Tải về
86-CV/TĐTN-VP 10/01/2018

V/v tuyên truyền tăng cường tiết kiệm điện

Tải về
87-CV/TĐTN-VP 10/01/2018

V/v tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm...

Tải về
19-CV/TĐTN-VP 18/10/2017

V/v dự kiến các hoạt động tổ chức trong năm 2018

Tải về
Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn 17/10/2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH CAO BẰNG LẦN...

Tải về
118-HD/TĐTN-BTG 20/09/2017

Hướng dẫn chấm điểm Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
13-TT/TĐTN-VP 12/09/2017

Thông tri triệu tập Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và...

Tải về
90-TB/TĐTN-VP 11/09/2017

Thông báo kết quả họp xét khen thưởng Công tác Đoàn và phong...

Tải về
117-HD/TĐTN-VP 31/07/2017

Hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh...

Tải về
510-TT/TĐTN-VP 07/07/2017

Thông tri triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ...

Tải về
1521-CV/TĐTN-VP 02/06/2017

V/v báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng...

Tải về
Tài liệu 10/04/2017

Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN quý...

Tải về
225-KH/TĐTN-VP 05/04/2017

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn - Đội và...

Tải về
1426-GUQ/TĐTN-VP 14/03/2017

Giẩy ủy quyền

Tải về
107a-HD/TĐTN-VP 24/02/2017

Hướng dẫn chấm điểm bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
107a-HD/TĐTN-VP 24/02/2017

Hướng dẫn chấm điểm bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và...

Tải về
Số: 1404-CV/TĐTN-VP 17/02/2017

V/v xét tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Tải về
77-TB/TĐTN-VP 09/02/2017

Thông báo về việc phân công công việc của Thường trực Tỉnh...

Tải về
Bộ tiêu chí ban hành kèm QĐ số 556-QĐ/TĐTN-VP ngày 9/2/2017 09/02/2017

Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu...

Tải về
19-CTr/TĐTN-VP 20/01/2017

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm...

Tải về
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ (Dự Thảo) 12/01/2017

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN

Tải về
Số: 1382-CV/TĐTN-VP 06/01/2017

V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh...

Tải về
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ 05/01/2017

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐOÀN - HỘI NĂM 2016

Tải về
Kế hoạch số 204-KH/TĐTN-VP 26/12/2016

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 12...

Tải về
Danh sách 11/11/2016

Danh sách các đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo...

Tải về
1320-CV/TĐTN-VP 18/10/2016

V/v đôn đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và công tác...

Tải về
bộ tiêu chí 18/10/2016

Bộ tiêu chí của Trung ương, dành cho các huyện, thành Đoàn,...

Tải về
Số: 194 -KH/TĐTN-VP 20/09/2016

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của...

Tải về
Dự Thảo 10/09/2016

BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm,...

Tải về
Số: 68-TB/TĐTN-VP 08/09/2016

THÔNG BÁO V/v thay đổi hình thức, địa điểm tổ chức Hội nghị...

Tải về
Số 184KH/TĐTN - VP 12/07/2016

Kế hoạch tổ chức chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm...

Tải về
DỰ THẢO 11/07/2016

Kế hoạch tổ chức chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm...

Tải về
Số: 1260 /TĐTN-VP 11/07/2016

V/v Xét khen thưởng Hoạt động hè năm 2016

Tải về
Số: 1259 -CV/TĐTN-VP 11/07/2016

V/v áp dụng phần mềm văn phòng điện tử IOFFICE vào quản lý...

Tải về
Số : 452 -QĐ/TĐTN-VP 10/06/2016

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác...

Tải về
Số: 1224 CV/TĐTN - BTH 06/06/2016

V/v gia hạn thời gian và đôn đốc triển khai cho thiếu nhi ...

Tải về
Số: 1219 -TTr/TĐTN-VP 03/06/2016

THÔNG TRI Triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa...

Tải về
Số: 1212 -CV/TĐTN-VP 30/05/2016

V/v tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN...

Tải về
Số: 1179 -CV/TĐTN-VP 11/05/2016

V/v báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng...

Tải về
Số: 1179 -CV/TĐTN-VP 11/05/2016

V/v báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng...

Tải về
Số: 90 -HD/TĐTN-BTG 05/04/2016

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Tải về
Tài liệu hội nghị giao ban trực tuyến 01/04/2016

Tài liệu hội nghị giao ban trực tuyến

Tải về
Số: 54-TB/TĐTN-VP 28/03/2016

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao...

Tải về
Số: 166 -KH/TĐTN-VP 21/03/2016

KẾ HOẠCH Tổ chức giao ban trực tuyến công tác Đoàn – Hội và...

Tải về
Số: 1125/TĐTN - VP 17/03/2016

V/v xét khen thưởng Tháng thanh niên năm 2016

Tải về
Số: 16 CTr/TĐTN-VP 16/03/2016

Chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn...

Tải về
Số: 1113 - CV/TĐTN-VP 04/03/2016

V/v tham gia đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban...

Tải về
Số: 14 -CT/TĐTN-VP 26/01/2016

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Tải về
Số: 293 BC/TĐTN-VP 26/01/2016

BÁO CÁO Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu...

Tải về
Số: 51-TB/TĐTN-VP 18/12/2015

Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng...

Tải về
Dự thảo 10/12/2015

Tài liệu lấy ý kiến của Ủy viên BCH các huyện, Thành đoàn,...

Tải về
158-KH/TĐTN 07/12/2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và...

Tải về
Số: 1036-CV/TĐTN-VP 19/11/2015

V/v ban hành Phụ lục số liệu công tác Đoàn và phong trào...

Tải về
Số: 156 -KH/TĐTN-VP 13/11/2015

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo đối thoại về vấn đề đào tạo nghề,...

Tải về
Số: 1025-CV/TĐTN-VP 11/11/2015

V/v báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN và thực...

Tải về
Số: 155 KH/TĐTN-VP 05/11/2015

KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn trực tuyến về phần mềm quản lý...

Tải về
Số: 76 -HD/TĐTN-VP 22/10/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN theo Bộ...

Tải về
ĐỊNH HƯỚNG 08/09/2015

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Tải về
Số: 06 -TTr/TĐTN-VP 04/09/2015

THÔNG TRI Triệu tập Hội nghị Tổng kết hoạt động hè; Giao...

Tải về
Số : 71 -GM/LN 10/08/2015

GIẤY MỜI

Tải về
Số: 22/HD-BCĐ 08/07/2015

HƯỚNG DẪN Khen thưởng hoạt động hè năm 2015

Tải về
Số: 41TB/TĐTN-VP 16/06/2015

THÔNG BÁO Về việc hoán đổi thời gian, chương trình tập huấn...

Tải về
Số: 76 -HD/TĐTN-VP 10/06/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN theo Bộ...

Tải về
Số: 133 KH/TĐTN-VP 03/06/2015

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội và...

Tải về
Số: 73 -HD/TĐTN-VP 26/05/2015

HƯỚNG DẪN Khen thưởng phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn...

Tải về
Số: 804 -CV/TĐTN-VP 13/05/2015

V/v báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng...

Tải về
Số: 39 -TB/TĐTN-VP 04/05/2015

THÔNG BÁO Lịch công tác, hoạt động trong tháng 5 và dự...

Tải về
Số: 793 -GUQ/TĐTN-VP 04/05/2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Tải về
Số:70-HD/TĐTN-VP 04/05/2015

HƯỚNG DẪN Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực...

Tải về
Số : 366 -QĐ/TĐTN-VP 04/05/2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác...

Tải về
CHƯƠNG TRÌNH 07/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH công tác Hội và phong trào thanh niên năm...

Tải về
776-CV/TĐTN-VP 02/04/2015

Về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị

Tải về
Số: 219 -BC/TĐTN-VP 02/04/2015

Báo cáo công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN 3 tháng đầu...

Tải về
Số: 03 -PĐTĐ/TĐTN-VP 20/03/2015

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Thực hiện chương trình công tác Đoàn và...

Tải về
Số:124-KH /TĐTN-VP 20/03/2015

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2015

Tải về
Số: 762 /TĐTN - VP 20/03/2015

V/v khen thưởng Tháng thanh niên năm 2015

Tải về
Số: 03-TTr/TĐTN-VP 26/02/2015

THÔNG TRI Triệu tập Hội nghị giao ước thi đua năm 2015

Tải về
Tài liệu Hội nghị giao ước thi đua 2015 26/02/2015

BẢNG PHÂN BỔ Một số chỉ tiêu thi đua công tác Đoàn và phong...

Tải về
Số: 730 CV/TĐTN-VP 05/02/2015

V/v tổ chức đón tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Tải về
Số: 731 -CV/TĐTN-VP 05/02/2015

V/v tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Tải về
Số: 09 CT/TĐTN-VP 03/02/2015

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi...

Tải về
Số: 35-TB/TĐTN-VP 05/01/2015

THÔNG BÁO V/v Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết...

Tải về
Số: 112 KH/TĐTN-VP 24/12/2014

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và...

Tải về
Số: 671 -CV/TĐTN-TCKT 19/11/2014

V/v tham gia Hội trại kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội...

Tải về
Số: 54-BC/TĐTN-ĐKTHTN-VP 07/11/2014

HƯỚNG DẪN Tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện...

Tải về
Số: 645 - CV/TĐTN-VP 27/10/2014

V/v báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN và thực...

Tải về
Số: 33 /TĐTN-VP 23/10/2014

THÔNG BÁO Về việc phân công công việc của Thư¬ờng trực...

Tải về
Số: 606 -CV/TĐTN-VP 24/09/2014

V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến

Tải về
Số: 96-KH/TĐTN- VP 12/09/2014

Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm trong quý IV năm 2014

Tải về
Sô: 32-TB/TĐTN 08/09/2014

Thông báo tổ chức giao ban trực tuyến công tác Đoàn - Hội và...

Tải về
Số: 576 -CV/TĐTN-VP 01/09/2014

V/v định hướng công tác Đoàn và Phong trào TTN năm 2015

Tải về
Số: 50-HD/TĐTN-TCKT 23/07/2014

HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày...

Tải về
Số: 29-TB/TĐTN-VP 14/07/2014

Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và...

Tải về
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1712

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 5144

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 152630

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5025458

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 5144

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 152630

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5025458