Tuổi trẻ Cao Bằng sắt son niềm tin với Đảng

Đăng lúc: Thứ tư - 21/10/2020 11:12 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Trong lịch sử hào hùng của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để cống hiến cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trước lúc đi xa Người đã căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc điều hăng hái, xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”.Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tăng cường bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhãn quan thanh niên Việt Nam thế hệ mới, tiên phong trong hành động, mạnh mẽ, kiên cường trong lý trí và có bản lĩnh cách mạng, tinh thần cảnh giác cao độ để trở thành những người cán bộ có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên.
      Tự hào là những thanh niên được sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng Cao Bằng, nơi vinh dự được đón Bác Hồ sau hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về gây dựng và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam đến bến bờ thành công. Tuổi trẻ Cao Bằng đã không ngừng phấn đấu phát huy truyền thống quý báu của quê hương, tinh thần xung kích tình nguyện, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cao Bằng đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cao Bằng phát triển” bằng nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, thanh niên Cao Bằng đã và đang cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương Cao Bằng giàu đẹp, văn minh. Thiết thực tổ chức các hoạt động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao tại Báo cáo chính Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020: Tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, tạo môi trường để thanh niên học tập, cống hiến và phát triển, xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực; trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn đã không ngừng nỗ lực xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, tích cực chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
      Xác định rõ công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên là công việc trọng tâm, thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn, như lời dạy của Nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn: không phải mọi người sinh ra là đã có lý tưởng, phẩm chất tốt đẹp cả. Lý tưởng, phẩm chất cách mạng chỉ có thể được hình thành trong quá trình đấu tranh cách mạng, trong sản xuất, chiến đấu và tu dưỡng”. Các cấp bộ Đoàn đã không ngừng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Tăng cường trang bị thêm bản lĩnh chính trị, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc cho mỗi đoàn viên, thanh niên qua đó góp phần xây dựng thanh niên Cao Bằng tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn, toàn tỉnh đã tổ chức 969 buổi sinh hoạt chính trị 3.347  hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp thu hút trên 186.960 lượt ĐVTN tham gia và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi trong các hoạt động hành trình đến địa chỉ đỏ, hoạt động tọa đàm, giao lưu văn hóa, thể thao với trên 250.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Đặc biệt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa”, ”Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống xã hội và tạo được sức lan tỏa lớn. Các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã không ngừng đẩy mạnh tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng cho thanh niên. Xuất phát từ thực tiễn, bám sát với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương trong từng nội dung hoạt động, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã lan tỏa và tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên như: Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp, thiết thực, hiệu quả và tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Ngày công lao động Xã hội chủ nghĩa, “Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh” tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh, xây dựng công trình thanh niên và các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Toàn tỉnh đã huy động được 324.586 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây, sửa chữa nhà văn hóa, sửa chữa và xây dựng 139 nhà nhân ái; tham gia giúp đỡ 1.202 gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn tu sửa nhà ở, di chuyển gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; tổ chức được hơn 1.500 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động vệ sinh vệ sinh môi trường khu vực trung tâm các huyện, thành phố với 80.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, 7.836 người dân hỗ trợ về thực hiện thủ tục hành chính, duy trì hoạt động của 146 tuyến đường thanh niên - phụ nữ tự quản "Xanh - sạch - đẹp - an toàn", trồng được 387.604 cây xanh các loại; tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh, khơi thông kênh mương, rãnh nước, vệ sinh đường tổ, phố và bê tông hóa mới 451,3 km đường giao thông nông thôn. Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên được trải dài trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là các hoạt động an sinh xã hội đã góp phần tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, được cống hiến và trưởng thành.
      Bên cạnh đó, xác định quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, các cấp bộ Đoàn, Hội đã không ngừng củng cố, xây dựng bộ máy của tổ chức vững mạnh, tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn, thường xuyên quan tâm kiện toàn bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng trẻ hóa, chuẩn hóa, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn đoàn được quan tâm. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng quan tâm qua đó góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, việc triển khai thực hiện các chương trình “Rèn luyện đoàn viên” và Ngày đoàn viên được tổ chức hiệu quả qua đó tăng cường bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào của thanh niên khi được vinh dự trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh đã tổ chức kết nạp được 22.751 đoàn viên mới. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam qua đó bồi dưỡng và bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cho Đảng, tạo môi trường rèn luyện Đảng viên.
      Tự hào là những người trẻ tuổi được sinh ra, lớn lên trên quê hương cách mạng, được tiếp nối truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Cao Bằng nguyện giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân tộc. Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng để tiếp tục được cống hiến, được đóng góp cho quê hương những tri thức, những ý tưởng, sáng kiến để góp phần chung tay cùng toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương Cao Bằng đúng như lời mong đợi của Bác Hồ: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội..., như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”
 

Tác giả bài viết: Vũ Khắc Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1818

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 1612

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 160948

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5386392