Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên theo Di chúc Bác Hồ

Đăng lúc: Thứ ba - 18/07/2017 09:27 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Trong suốt cuộc đời cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ. Trước lúc đi xa, Bác còn căn dặn: “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên với mục đích xây dựng lớp thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo lời Bác dạy.
Tiết mục biểu diễn của Tỉnh Đoàn Cao Bằng trong liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm miền núi Đông Bắc Bộ năm 2015

Tiết mục biểu diễn của Tỉnh Đoàn Cao Bằng trong liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm miền núi Đông Bắc Bộ năm 2015

         Theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, “hồng” là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là đạo đức cách mạng. Còn “chuyên” là trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự. Đó là việc đào tạo lớp người vừa có lý tưởng cách mạng, vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức; không ngại khó khăn gian khổ, không ngại hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hôi; vừa có trình độ trí tuệ, vừa có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.   
          Mối quan hệ giữa “hồng” và “chuyên” cũng chính là mối quan hệ thống nhất giữa “đức” và “tài”, coi “hồng” tức đạo đức cách mạng là gốc. Đây là vấn đề mà Người đặc biệt quan tâm trong việc giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ nâng cao chất lượng phong trào rèn đức, luyện tài, trung với nước, hiếu với dân. Người cho rằng đạo đức cách mạng không phải ở đâu xa mà chính ở trong ta. Chính vì vậy, rèn luyện đạo đức đòi hỏi tự thân mỗi người phải nâng cao tình thần đấu tranh, trung thành với Đảng, với nhân dân, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.


Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014
 
          Thực hiện theo Di chúc của Bác, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác là động lực quan trọng để xây dựng lực lượng kế cận vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng những nội dung, những chuẩn mực đạo đức cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện và làm theo. Các tiêu chí đạo đức gắn với nội dung “5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động” trong chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Cụ thể như: Giàu lòng yêu nước; đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng; sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng; tự tin, bản lĩnh trong hội nhập; sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước; sẵn sàng đảm đảm nhận những việc khó, việc mới; sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện; xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội. Từ năm 2013, BTV Tỉnh Đoàn đã phát động cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các tiêu chí “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Hàng năm các cấp bộ Đoàn tổ chức tọa đàm, gặp mặt, trao đổi về các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Trong 5 năm qua đã xây dựng được 530 tủ sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 870 chi đoàn có “Nhật ký làm theo lời Bác”.
          Nhằm bồi đắp tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên, BTV Tỉnh Đoàn đã chú trọng các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các Hội thi, liên hoan ca khúc cách mạng. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 500 hoạt động giáo dục truyền thống thu hút được 150.000 lượt ĐVTN tham gia;  tổ chức 30 Hội thi với 600 lượt ca khúc cách mạng đã tạo ra không khí sôi nổi, làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống sâu rộng trong ĐVTN.
          Thấm nhuần lời dạy của Bác coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, hàng năm, nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các thương binh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh vào tối ngày 26/7. Từ năm 2012 - 2017, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức được 530 hoạt động thắp nến tri ân cho 15 nghĩa trang, 97 nhà bia ghi tên liệt sỹ và 3000 mộ liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức 50 đợt khám bệnh, 450 hoạt động tình nguyện với 22.500 ngày công lao động, tặng 2.100 suất quà trị giá 500 triệu đồng cho các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, hộ gia đình chính sách. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của thanh niên, tích cực, xung kích tình nguyện đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an sinh xã hội.
Song song với công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, lối sống cho thế hệ trẻ, Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần xung kích, tình nguyện, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng hội nhập cho đoàn viên thanh niên. Đây là điều kiện cơ bản để tuổi trẻ cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân và cũng là đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất “chuyên” theo Di chúc Bác Hồ.


ĐVTN thắp nên tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hà Quảng năm 2016
 
          Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thông qua việc tuyên truyền, tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.500 hoạt động học tập, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết thu hút 309.185 đoàn viên thanh niên tham gia. Hàng năm Đoàn cấp tỉnh và 100 % Đoàn cấp huyện phối hợp với Trường chính trị Hoàng Đình Giong và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố mở các lớp học tập 6 bài học chính trị cho đoàn viên thanh niên. Trong 5 năm đã tổ chức được 100 lớp học tập cấp tỉnh và cấp huyện với sự tham gia của 1000 lượt ĐVTN; đã có 876 thanh niên được tham gia các lớp bồi dưỡng trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.
          Bên cạnh đó, việc xây dựng các công trình thanh niên thể hiện tinh thần tình nguyện và hành động của tuổi trẻ vì an sinh xã hội đạt được kết quả nổi bật với 10.216 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, trong đó có 02 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá trên 1 tỷ đồng; làm mới, tư sửa trên 690 km đường giao thông nông thôn.  Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, có ý thức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt với khát vọng cống hiến vì tương lai của dân tộc.
          Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau không chỉ thể hiện tình cảm yêu thương vô bờ bến và sự chăm lo của Bác đối với tuổi trẻ, mà còn là một nội dung quan trọng trong hệ thống các quan điểm lý luận của Người. Việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn vừa “hồng” vừa “chuyên” luôn là nhiệm vụ hàng đầu đối với thế hệ thanh niên, là những “giường cột” nước nhà cần phải sống, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng và không ngừng nâng cao trí, lực để thể hiện hình ảnh thanh niên Việt Nam theo lời dạy của Bác: “Đâu cần Thanh niên có, việc gì khó có Thanh niên”.
Tác giả bài viết: Kim Sao - Ban Tuyên giáo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1819

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 539

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 177216

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5402660