Thế hệ trẻ Cao Bằng trân trọng lời dặn dò của Bác

Đăng lúc: Thứ ba - 04/06/2019 22:56 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng và dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kĩ càng mọi việc đối với Đảng với nhân dân, trong đó, Bác dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Người đã viết “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên".
Tuổi trẻ quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm Thanh niên tình nguyện 2019

Tuổi trẻ quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm Thanh niên tình nguyện 2019

       Theo Bác, thanh niên là lực lượng cách mạng hùng hậu, là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh. Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước như: Phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, phong trào chống thuế ở Trung kỳ… Đất nước rơi vào bế tắc, khủng hoảng đường lối cứu nước. Mặc dù rất khâm phục các bậc tiền bối nhưng Nguyễn Tất Thành không đi theo vết xe đổ của họ mà lựa chọn sang phương tây tìm đường cứu nước.

Đ/c Tô Phương Chi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên phát động
đợt hoạt động "Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”
kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ về nước và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

 
      Với yêu cầu thực tiễn cách mạng, tháng 11/1924 tại Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc lập Cộng sản Đoàn mở lớp huấn luyện cán bộ cách mạng và sáng lập báo Thanh niên, tờ báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ, cơ quan truyên truyền của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để giáo dục, tập hợp và thống nhất tư tưởng, hành động của các chiến sĩ cách mạng và trang bị những kiến thức chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng. Trên cơ sở Cộng sản Đoàn, tháng 6/1925 Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên với hy vọng “nó là quả trứng, mà từ đó, nở ra con chim non cộng sản (Đảng Cộng sản)” chuẩn bị những hạt giống đỏ, ươm mầm cho sự trưởng thành, lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, “chỉ từ năm 1925 đến 1927, mỗi khóa 1 tháng rưỡi, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện được 75 người và họ được đưa về nước, trực tiếp phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin cho các tổ chức quần chúng trong nước”. Trong đó, ở các tỉnh miền núi Bắc Kỳ các hội viên như “Hoàng Đình Giong (Cao Bằng), Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri (Lạng sơn) được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu năm 1928 tại Bản Đáy (Quảng Tây, trung Quốc) trở thành lớp thanh niên dân tộc Tày đầu tiên đến với cách mạng”
       Với sự lớn mạnh của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc kỳ rồi phát triển mạnh khắp cả nước, đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, sự nhiệt tình, gan dạ và những tấm gương hy sinh dũng cảm của tuổi trẻ nước nhà đã góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó chính là đội dự bị, lực lượng kế cận hùng hậu của cách mạng, những người chủ tương lai của nước nhà.
       Sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội, nên các thế hệ thanh niên luôn được Bác quan tâm chăm lo giáo dục và chuẩn bị những nền tảng vững vàng để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà. Ngày 13/9/1958, nói chuyện tại lớp chính trị do Bộ Giáo dục tổ chức Người đã nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Bởi vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang hiện mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình.
         Thực hiện lời dặn dò của Bác, 50 năm qua, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thanh niên Cao Bằng nói riêng đã và đang tích cực lao động, học tập và công tác, khẳng định sức trẻ trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.
         Hiện nay, thanh niên Cao Bằng có 130.108 đoàn viên, thanh niên, trong đó trong độ tuổi từ 15-30 chiếm 29,2 % dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Cao Bằng với lòng nhiệt huyết, sức sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương qua các phong trào hành động cách mạng cụ thể như: “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện”, “Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh”, “Tuổi trẻ Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” cùng với các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; ... . Với nhiều mô hình, cách làm mới, được mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đến tham gia. Đồng thời, cổ vũ họ phát huy sáng kiến, tích cực nghiên cứu khoa học, tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
        Tuy nhiên, là tỉnh miền núi, trình độ nhận thức của một bộ thanh niên còn hạn chế, việc làm còn bấp bênh, ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người; những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động đến tâm lý, tình cảm, ý thức phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên; không ít thanh, thiếu niên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; lối sống “lệch chuẩn”, thực dụng, chạy theo giá trị vật chất tầm thường, thiếu ý chí vươn lên; các thế lực thù địch kích động, lôi kéo, lợi dụng những đoàn viên thiếu bản lĩnh chính trị; số lượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc vào các tệ nạn xã hội có chiều hương gia tăng. Bên cạnh đó, tình trạng thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn là vấn đề nổi cộp của xã hội; đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.
         Để thực hiện tốt chiến lược “trồng người”, nhằm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng của Người đạt hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có đủ đức, đủ tài, vừa hồng vừa chuyên. Với cách tiếp cận như trên, cá nhân tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:
       Một là, cấp ủy đảng và chính quyền địa phương cần quan tâm bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”.
       Hai là, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận và thực tiễn với rèn luyện đạo đức cách mạng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh những biểu hiện sai trái, chủ nghĩa cá nhân, bệnh vô cảm, v.v ..  để tuổi trẻ vững tin thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.
       Ba là, đối với thanh niên ở vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần thường xuyên quan tâm, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp với các cơ sở đào tạo dạy nghề, hướng dẫn học nghề, hỗ trợ việc làm cho họ; đoàn kết họ tham gia xây dựng chính quyền địa phương, phát triển kinh tế xã hội, là lực lượng xung kích đi đầu trong việc giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thông qua các phong trào, chương trình hành động của Đoàn cấp trên phát động tạo điều kiện cho mỗi đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát triển khả năng năng lực của bản thân, thể hiện đúng tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngày càng giàu đẹp và văn minh.
       Trước bối cảnh tình hình chung của cả nước và của tỉnh trong những năm tới, phần lớn thanh niên ý thức rõ trách nhiệm đối với quê hương, đất nước; tin trưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng với sự phát triển của cả nước và của tỉnh, thanh niên Cao Bằng đang ngày càng năng động và sáng tạo, có tư duy kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, học hỏi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. bên cạnh đó tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội của thanh niên tiếp tục được khơi dậy và phát huy. Trình độ, học vấn, năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên được nâng cao và chủ động hơn, dân chủ trong đời sống xã hội được mở rộng, nhiều đòi hỏi mới chính đáng của thanh niên trong đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe thể chất, tham gia quản lý xã hội không ngừng tăng lên. Trong thời kỳ đất nước hội nhập sâu rộng như hiện nay, thanh niên Cao Bằng đứng trước nhiều thời cơ và thách thức nên cần chủ động trang bị những nhận thức, kiến thức, kỹ năng cần thiết để trực tiếp tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.
Tác giả bài viết: Hứa Thị Thoa - Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1815

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 5416

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 147397

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5372841