Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Cao Bằng được tặng Giấy khen đã có thành tích trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Cao Bằng được tặng Giấy khen đã có thành tích trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 15/6/2021 Ủy Ban bầu cử Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đăng lúc: 15-06-2021 05:11:29 PM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 13/5/2021, Thành Đoàn Cao Bằng phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đăng lúc: 20-05-2021 09:09:33 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu đến cử tri trong tỉnh tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2.

Đăng lúc: 18-05-2021 02:38:27 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; riêng tỉnh Cao Bằng có 10 ứng cử viên. Theo đó, 10 người ứng cử được phân bổ về 2 đơn vị bầu cử, cụ thể: Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng và Hòa An; Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Cao Bằng và các huyện: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu đến cử tri trong tỉnh tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1.

Đăng lúc: 18-05-2021 02:32:53 PM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri phường Sông Hiến (Thành phố) phát biểu kiến nghị.

Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử - sự kỳ vọng của nhân dân

Đến nay, ủy ban bầu cử các cấp đã công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các đại biểu tại nơi được phân công ứng cử. Đây là khâu quan trọng quyết định chất lượng bầu cử, cần được tiến hành bài bản, nghiêm túc theo sự lãnh đạo thống nhất từ Trung ương, sự chỉ đạo thực hiện của các tỉnh, thành, đảm bảo tính khách quan, dân chủ, hiệu quả. Càng đến gần ngày bầu cử 23/5/2021, nhân dân các dân tộc trong tỉnh càng tin tưởng, kỳ vọng vào sự kiện trọng đại này.

Đăng lúc: 18-05-2021 02:16:48 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri xã Đức Thông (Thạch An) phát biểu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 2.

Tổ chức 952 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Hướng dẫn số 13/HD-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ các cấp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ ngày 4 - 13/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, Thành phố tổ chức 952 hội nghị tiếp xúc cử tri với 61.182 cử tri tham dự, có 2.734 ý kiến, kiến nghị của cử tri về tất cả các lĩnh vực.

Đăng lúc: 17-05-2021 11:21:39 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp thực hiện khám sức khỏe, khai báo y tế.

Đảo đảm công tác y tế cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Để bảo đảm an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra ngày 23/5/2021, ngành y tế tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bố trí đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc để chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đăng lúc: 17-05-2021 09:10:19 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Quảng Hoà: Ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quảng Hoà: Ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 10,11/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Hòa đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên 19 xã, thị trấn tổ chức đồng loạt ra quân tuyên truyền để giúp nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch.

Đăng lúc: 11-05-2021 05:12:39 PM | Đã xem: 175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri xã Phi Hải (Quảng Hòa) xem danh sách cử tri.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất và bảo đảm tất cả cử tri đều có thể thực hiện quyền bầu cử

Ngày 8/5, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành văn bản 214/VPHĐBCQG-TT về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đăng lúc: 10-05-2021 09:12:38 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 4/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản số 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng lúc: 05-05-2021 03:02:28 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cán bộ Sở Tư pháp tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

Trên 4.000 người tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND”

Theo thống kê của Sở Tư pháp, từ ngày ngày 1 - 30/4/2021, toàn tỉnh có trên 4.000 người tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND” với gần 5.000 lượt dự thi.

Đăng lúc: 04-05-2021 10:33:35 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Tham gia cuộc thi theo đường dẫn http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn

Đăng lúc: 15-04-2021 08:37:55 AM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc: 02-04-2021 03:55:09 PM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cả nước sẽ có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cả nước sẽ có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Đăng lúc: 31-03-2021 09:29:00 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐVTN với bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

Video hoạt động

Tiếp tục đợt vận động"Toàn dân Đoàn kết, ra sức phòng, chống...g (video) : 151

Tiếp tục đợt vận động"Toàn dân Đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19"

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 925

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 144343

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6545879