Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

Đăng lúc: Thứ tư - 04/10/2017 09:15 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; trong những năm qua, phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
Đ/c Hoàng Hồng Diệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn dự Đại hội Đoàn Biên phòng tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đ/c Hoàng Hồng Diệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn dự Đại hội Đoàn Biên phòng tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

     Tổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng của Đoàn, nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của Đoàn; là nơi rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên và là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Có thể nói, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn quyết định vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn chính là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên.
     Hiện nay, Tỉnh Đoàn có 19 đầu mối đơn vị trực thuộc gồm 13 huyện, thành Đoàn và 6 đơn vị Đoàn trực thuộc; trong đó có 270 Đoàn cơ sở, 213 Chi đoàn cơ sở và 3.351 Chi đoàn với 37.285 đoàn viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng luôn xác định nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác thanh niên. 5 năm qua, thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều biện pháp thiết thực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở; gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên trong chi đoàn, vấn đề bức xúc của thanh niên ở địa bàn dân cư, đơn vị; tập trung chăm lo đến các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), giúp đỡ các gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Song song với đó, các cấp bộ Đoàn đã tập trung xoá các xóm trắng chi đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thực hiện việc rà soát, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tại các xóm, tổ dân phố chưa có tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn toàn tỉnh; phân công bộ phận tham mưu thường xuyên nắm bắt thông tin từ cơ sở, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tại các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, kịp thời định hướng, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thành lập, củng cố chi đoàn, chi hội. Tính đến hết tháng 5/2017, toàn tỉnh có 83 tổ, xóm thành lập chi đoàn ghép, còn 6/2.480 tổ, xóm hành chính chưa có Chi đoàn, Chi hội (do không có ĐVTN). Các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt chi đoàn định kỳ theo Điều lệ Đoàn; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của đơn vị theo hướng vừa đảm bảo sự hấp dẫn, gần gũi; tổ chức sinh hoạt tại các khu di tích, địa chỉ đỏ...; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt phù hợp, thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào tổ chức, tăng cường các hình thức liên kết, kết nối sinh hoạt giữa các cơ sở Đoàn.
     Xác định công tác đoàn viên và công tác cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; đây là khâu tiền đề để xây dựng và phát triển lực lượng đối với tổ chức Đoàn; mỗi một người đoàn viên phải thực sự là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào của Đoàn; mỗi một người cán bộ Đoàn phải là người say mê, tâm huyết với công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tập hợp, đoàn kết và dẫn dắt thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 27.813 đoàn viên mới; kiên trì triển khai thực hiện, gắn rèn luyện đoàn viên với đánh giá chất lượng đoàn viên, qua đó nâng cao hơn nhận thức và tinh thần tự rèn luyện của đoàn viên. Tỉnh Đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn cho 467 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện và Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở; chỉ đạo Đoàn cấp huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho 100% đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp xã, Bí thư chi đoàn hàng năm. Việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn theo quy định 8 điều nên làm và 8 điều không nên làm đã tạo chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
 

BTC Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thi “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2015
 
     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đó, trong những năm qua, Đoàn thanh niên tỉnh tham gia xây dựng Đảng bằng nhiều nội dung như: Thường xuyên góp ý cho Đảng, bồi dưỡng lựa chọn những cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức, những đoàn viên thanh niên ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường đổi mới công tác tổ chức quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề. Diễn đàn “Đảng với thanh niên – thanh niên với Đảng” được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đề xuất tổ chức đã có tác động tích cực đến công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; là dịp quan trọng để đoàn viên thanh niên đối thoại, đề xuất trực tiếp với cấp ủy, chính quyền gắn với nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương.
    Đối với Đoàn thanh niên việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị. Thực tiễn đã chứng minh nguồn lực của Đoàn bổ sung cho Đảng là rất dồi dào. Bởi vậy mà các cấp bộ Đoàn luôn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn rèn luyện ĐVTN, triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng để từ đó phát huy rõ vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện, môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến, qua đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng. Điển hình là cuộc vận động Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã giới thiệu được 8.678 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 4.949 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
    Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; quán triệt kịp thời và sâu sắc các chủ trương, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức các hoạt động đối thoại giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn kết đông đảo đoàn viên, thanh niên, xứng đáng là đội dự tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tác giả bài viết: Đ/c Hoàng Hồng Diệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1728

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 152

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36889

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5070402