Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn Thanh niên được ra đời như thế nào?

Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn Thanh niên được ra đời như thế nào?

Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên thành lập ngày 15/7/1950 theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch. Sau khi phục vụ chiến dịch Biên giới, Đội được giao nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường quan trọng: Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên.

Đăng lúc: 24-11-2020 03:50:56 PM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Các em học sinh lên dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đăng lúc: 22-11-2020 09:29:11 AM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Bác Hồ với nhân dân (Tác phẩm: Nghe lời Bác dạy của họa sĩ Vương Trình, được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). Ảnh: Tư liệu

Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức đau khổ”(1) và Người không chỉ cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn góp sức vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới. Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng về chăm lo đời sống nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đăng lúc: 19-11-2020 10:06:40 AM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Đăng lúc: 19-11-2020 09:48:03 AM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã anh hùng Dur Kmăl (huyện Krông Ana- Đăk Lăk).

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

(TG) - Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã luôn coi trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh thời đại, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là bài học lớn của cách mạng Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết thành nguyên lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Đăng lúc: 18-11-2020 08:40:22 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Theo dấu chân Bác
Cán bộ, chiến sĩ Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa “Bác Hồ với ngành xe - máy quân đội”, xóm Nà Roác, xã Bạch Đằng (Hòa An).

Nơi ghi dấn ấn “Bác Hồ với ngành xe - máy quân đội”

Ngày 28/3/1951, tại xóm Nà Roác, xã Bạch Đằng (Hòa An), Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với đơn vị Bộ đội vận tải đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ ngành xe - máy phải biết “… Yêu xe như con, quý xăng như máu…”. Từ đó, câu nói của Bác trở thành phương châm hành động của ngành xe - máy quân đội, ngày 28/3 hằng năm cũng là Ngày truyền thống của ngành xe - máy Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đăng lúc: 17-11-2020 02:25:14 PM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Đoàn viên thanh niên huyện Hà Quảng làm sân bê tông nhà văn hóa xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà.

Phát huy sức trẻ học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Cao Bằng đã sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung gắn với thực hiện các chương trình, phong trào hành động của Đoàn mang lại hiệu quả thiết thực.

Đăng lúc: 17-11-2020 02:24:00 PM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “DÂN LÀ GỐC” Ở nước ta, chủ nghĩa yêu nước có trước chủ nghĩa cộng sản, phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân, lòng dân có trước ý Đảng. Đúc kết của Hồ Chí Minh: sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 cho thấy chính Nhân dân là người sinh thành ra Đảng. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã mang trong mình yếu tố dân tộc, bám rễ sâu trong lòng dân tộc. Cứ thế, Nhân dân luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng, tạo nên ý Đảng - lòng dân suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng.

Đăng lúc: 13-11-2020 08:57:41 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác , Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin “Kẻ thù bên trong tệ hại nhất của chúng ta, chính là anh chàng quan liêu... Chúng ta phải gạt bỏ kẻ thù đó”, Hồ Chí Minh khẳng định “bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ.

Đăng lúc: 04-11-2020 04:31:23 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Dân quân du kích tải đạn, phục vụ chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Tư liệu

Bác Hồ gửi thư khen lực lượng dân quân du kích

“Dân quân du kích ta có truyền thống rất vẻ vang: già trẻ, gái trai, đều anh dũng đánh giặc, cứu nước cứu nhà; tài giỏi mưu trí, lấy ít thắng nhiều”- Đây là lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho dân quân du kích Việt Nam trong “thư gửi các chiến sĩ dân quân du kích”, Người viết ngày 30-10-1968.

Đăng lúc: 23-10-2020 09:55:14 AM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Tuổi trẻ Hòa An xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến thế hệ trẻ Việt Nam, bởi thanh niên là rường cột của nước nhà, thế hệ kế cận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, cùng với đoàn viên thành niên (ĐVTN) cả nước, tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng đoàn kết với tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở tỉnh Cao Bằng.

Đăng lúc: 20-10-2020 09:21:59 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục Thanh niên

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục Thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất đồng thời cũng là nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời Người là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tư tưởng của Người có vai trò, ý nghĩa và tác dụng to lớn đối với cách mạng Việt Nam.

Đăng lúc: 20-10-2020 09:03:56 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay

Sinh ra từ Nhân dân; sống và hoạt động cách mạng trong lòng dân; cuối đời lại muốn trở về với Nhân dân, Hồ Chí Minh khảm trong di sản của mình hạt ngọc lung linh tỏa sáng, đó là tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Tư tưởng đó mãi mãi soi sáng công việc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công tác dân vận.

Đăng lúc: 19-10-2020 10:33:49 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961.

Bài học quý từ công tác vận động quần chúng của Bác Hồ tại Cao Bằng

Cao Bằng, mảnh đất linh thiêng, mùa xuân năm 1941 được vinh dự đón Người con ưu tú của dân tộc sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, nơi đã gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của một vĩ nhân. Tại đây đã có những quyết định mang tính lịch sử của Người trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đăng lúc: 13-10-2020 03:02:31 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 31/5/1957). (Nguồn: hochiminh.vn)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một trong những di sản tư tưởng bao trùm và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, đây cũng là tư tưởng có ý nghĩa chỉ đạo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay.

Đăng lúc: 12-10-2020 10:03:30 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca, tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng, sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Đăng lúc: 12-10-2020 09:27:08 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Đền thờ Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Hồ Chí Minh - bậc đại nhân - đại trí - đại dũng

Lịch sử đấu tranh lâu dài và anh dũng của dân tộc ta xây dựng nên truyền thống nhân - trí - dũng Việt Nam, trong đó Hồ Chí Minh là đỉnh cao trọn vẹn của nhân - trí - dũng, “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch ngày 9/9/1969).

Đăng lúc: 09-10-2020 09:11:38 AM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội (19/12/1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình thế giới

Mở đầu bài viết, tác giả Pankaj Jha đã dành sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Người luôn thể hiện niềm khát khao tư tưởng vì lợi ích chung và sự trung thành với dân tộc.

Đăng lúc: 09-10-2020 09:11:17 AM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Học sinh miền Nam số 12, Thành phố Hải Phòng (18/1/1960). (Ảnh: TTXVN)

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và sự thành công của cách mạng chủ yếu phụ thuộc vào việc tập hợp được quần chúng, xây dựng được lực lượng cách mạng trong quần chúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng là cơ sở lý luận và bài học thực tiễn quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta.

Đăng lúc: 07-10-2020 03:25:08 PM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: Từ khát vọng đến hiện thực

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: Từ khát vọng đến hiện thực

Trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử, Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc đã không chỉ là khát vọng mà còn là hệ giá trị vô giá và trở thành trở thành lẽ sống, lý tưởng phấn đấu, hy sinh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân kiên định thực hiện. Trân trọng giá trị và thành quả của Cách mạng Tháng Tám, không lâu sau khi tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 12/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 49 về việc ghi tiêu đề: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ nhất; bên dưới là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc trên các công văn, điện văn, công điện, trát, đơn từ, báo chí, chúc từ,v.v..

Đăng lúc: 06-10-2020 10:08:04 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Theo dấu chân Bác

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1569

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 707

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108363

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4572834