Hồ Chí Minh - bậc đại nhân - đại trí - đại dũng

Đăng lúc: Thứ năm - 08/10/2020 22:11 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Lịch sử đấu tranh lâu dài và anh dũng của dân tộc ta xây dựng nên truyền thống nhân - trí - dũng Việt Nam, trong đó Hồ Chí Minh là đỉnh cao trọn vẹn của nhân - trí - dũng, “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch ngày 9/9/1969).
Đền thờ Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Đền thờ Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Bác đã kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong thời đại mới. Bác là tinh hoa của dân tộc, vì vậy nhân - trí - dũng của Bác vừa kế thừa truyền thống vừa dựa trên những cơ sở mới.
Theo Bác, nhân là người, là vì con người, là điều có trước, vì không có nhân thì không thành người. Nhân cũng là tình cảm, tình yêu, lòng nhân ái của con người. Nó thôi thúc chúng ta hành động vì con người, vì dân, vì nước. Nó mách bảo ta nhận biết, phân biệt điều thiện, điều ác. Nó là cái tâm trong sáng làm ta thanh thản, không phải lo âu, sợ hãi. Nó giúp ta tiếp nhận những giá trị đích thực thuộc về con người. Nó cũng là động lực, mục đích cao cả để ta sống cho xứng đáng là một con người.
Trí là trí tuệ, là sự hiểu biết, là tri thức. Người xưa nói không có trí, không có học thì như cỏ, như cây, không biết đạo lý làm người, không hiểu biết để làm chủ, để biết sống hòa vào thế giới tự nhiên, xã hội. Thiếu đầu óc tri thức, thiếu tài năng sáng tạo thì làm việc gì cũng khó, không thể thành công được.
Dũng là ý chí dũng cảm của con người, là hành động dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm để làm những việc phải làm, những điều hay lẽ phải. Đó là thước đo phẩm giá con người, là lao động vĩ đại của tâm hồn, ý chí con người. Thiếu lòng dũng cảm, con người chỉ là những sinh vật bình thường, nhỏ yếu. Mất lòng dũng cảm, con người có thể trở thành kẻ phản bội, đê hèn, có thể mất tất cả.
Có nhân sẽ thôi thúc để có trí, trí càng sâu thì nhân càng cao đẹp và càng cần có dũng lớn lao phi thường để thực hiện cho được điều cao đẹp của nhân và trí. Có nhân mà không có trí thì lòng tốt cũng hạn hẹp và khó giúp được gì cho ai. Có trí mà không có nhân thì dễ trở thành kẻ bất nhân, xảo quyệt, ích kỷ, hại người.
Vì vậy nhân - trí - dũng không thể tách rời, có quan hệ hữu cơ bổ sung cho nhau, tạo thành phẩm chất toàn vẹn cơ bản của con người. Người xưa đã nói: nhân - trí - dũng, ba thứ ấy là những đức tính quý mà xưa nay được coi trọng trong thiên hạ, nhưng khi thi hành thì chỉ là một mà thôi. Có nhân không lo âu, có trí không do dự, có dũng không sợ hãi. Muốn có nhân phải rèn luyện, muốn có trí phải học tập, muốn có dũng phải hành động vượt khó khăn.  
Đại nhân của Bác luôn luôn gắn liền với đại trí và đại dũng. Bác đã vì dân, vì nước mà vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và dũng cảm hy sinh tất cả. Tất cả tài năng, bản lĩnh, khí phách anh hùng cũng chỉ vì mục đích độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Đỉnh cao chữ trí của Bác là hệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Cách mạng Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. “Hồ Chí Minh toàn tập” là bộ sách kinh điển lớn nhất, có giá trị lý luận và thực tiễn cao nhất của cách mạng Việt Nam - đó chính là sự tổng hợp tầm cao trí tuệ của Hồ Chí Minh.
Đỉnh cao về chữ dũng của Bác là chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam với những nội dung Người đã chỉ ra là: trung với nước, hiếu với dân, luôn nêu cao tinh thần hy sinh, chiến đấu lao động quên mình; chấp hành triệt để đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống; quyết tâm đi sâu vào khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả chiến đấu; nâng cao ý thức tập thể, tổ chức kỷ luật, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu về mọi mặt.
Những tấm gương anh hùng ở mọi lứa tuổi, đó là những người tiêu biểu cho khí phách anh hùng Việt Nam trong thời đại mới, mà vĩ đại nhất là tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự toàn vẹn cao đẹp của Bác thể hiện trước hết ở tấm gương, là đỉnh nhân - trí - dũng của dân tộc, như đồng chí Trường Chinh đã nói: “Người tiêu biểu nhất cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam và kết tinh những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc ta. Người đã phát huy truyền thống đạo đức phương Đông là nhân - trí - dũng trên một cơ sở hoàn toàn mới”. Tấm gương ấy là linh hồn, là nguồn động viên cả dân tộc, tạo nên những thắng lợi kỳ diệu cho cách mạng.
Bác đã suốt đời “học không biết chán, dạy không biết mỏi” để giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về những phẩm chất toàn vẹn ấy. Những di sản Bác để lại sẽ mãi mãi phát huy những phẩm chất tốt đẹp cho các thế hệ mai sau. Tất cả đều đạt tới đỉnh cao của dân tộc và thời đại, do vậy sẽ có sức sống trường tồn. Dân tộc ta đã sinh ra những vĩ nhân làm hay, làm đẹp cho đất nước, nhưng đạt tới đỉnh cao toàn vẹn như Bác thật là niềm tự hào lớn lao cho dân tộc, là đóng góp vẻ vang cho nhân loại.
Ngày nay, sống trong thời kỳ hội nhập và phát triển, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để giữ gìn và phát huy truyền thống nhân - trí - dũng Việt Nam nhằm tạo nền tảng đạo đức tinh thần vững chắc, lâu dài cho mỗi người, nhân lên gấp bội sức mạnh của cả dân tộc, để xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác hằng mong ước.
Với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc Việt Nam và cho nhân loại tiến bộ trên thế giới, năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/1865 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990) tôn vinh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng càng thêm vinh dự, tự hào là “chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”, tự hào được Bác chọn là nơi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, là quê hương thứ hai của Bác Hồ.  
Ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng càng thấm nhuần và ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh…
Qua đó, nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Phấn đấu thực hiện bằng được lời dạy của Người: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc’’.
 

Tác giả bài viết: Đinh Ngọc Viện
Nguồn tin: Theo http://baocaobang.vn/
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1815

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 5309

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 147290

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5372734