Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/11/2020 09:29 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
Các em học sinh lên dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các em học sinh lên dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước.
Tháng 6/1911, Người đã ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc, suốt 30 năm hoạt động, Người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ; hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng.
Năm 1919, Người đã đưa yêu sách 8 điểm ''quyền của các dân tộc" trong đó công khai đòi trả tự do cho các tù chính trị ở Đông Dương, bãi bỏ tòa án đặc biệt, tự do báo chí, hội họp, học tập, đi ra nước ngoài và các quyền lợi khác cho dân tộc mình. Yêu sách 8 điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tấn công vào sào huyệt của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, gây tiếng vang lớn trên thế giới. Người có sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng khi tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác - Lê-nin chân lý giải phóng cho đồng bào mình thoát khỏi ách nô lệ của thực dân xâm lược Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III (Quốc tế cộng sản), xác định rõ ràng mục tiêu, lý tưởng đấu tranh của giai cấp công nhân, không chỉ phù hợp với lợi ích dân tộc mà còn quyết định cho thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.
Tháng 10/1923, Người dự Đại hội quốc tể Nông dân và được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận: Cách mạng ở những nước thuộc địa và vấn đề chủng tộc da đen... Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã được Quốc tế Cộng sản chỉ định vào Ban chấp hành những người Cộng sản Châu Á phụ trách Đông phương bộ và đặc trách Cục phương Nam.
Người đã biên soạn tài liệu "Đường Cách Mệnh'' để truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho giai cấp công nhân Việt Nam.Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin về trong nước, đồng thời mở lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.
Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long (Hồng Kông), Người triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận Việt Minh, gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước…
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, Người được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Người tiếp tục cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Tháng 7/1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Miền Bắc được giải phóng. Miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược biến thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Người cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

 
Các em học sinh nghe giới thiệu về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
  Ngày 2/9/1969, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu Người đã từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Cả cuộc đời 79 mùa Xuân, luôn vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản vô cùng quý báu là tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người. Đó chính là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
Những ngày tháng Năm, toàn Đảng, toàn dân ta nhớ về Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng trân trọng và vô cùng thành kính. Bác có công lao vô cùng to lớn, đem lại sự hồi sinh cho dân tộc ta, đưa đất nước ta từ nô lệ, lầm than trở thành một đất nước độc lập, tự do. Nhưng cái to lớn và vĩ đại hơn cả là những tư tưởng đạo đức, nhân văn của Người mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ.
Khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, nơi nào cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những cuộc triển lãm đến những chương trình nghệ thuật đều thể hiện tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân dành cho Người.
Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, tình cảm thiết tha và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Núi Các Mác, suối Lê-nin - những địa danh lịch sử nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Tháng Năm, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng tấp nập những đoàn xe nối đuôi nhau đến tham quan. Với nhiều điểm di tích gắn với một thời kỳ lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam giai đoạn 1941 - 1945, đây là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam khi đến tham quan, học tập, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đến đây, du khách dâng hương, báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngôi nhà sàn được thiết kế cách điệu, tạo cho du khách một cảm giác bình dị như chính cuộc sống của Người. Công trình mang tầm vóc thế kỷ, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của người dân cả nước nói chung và nhân dân Cao Bằng nói riêng hướng về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Du khách tham quan và tìm hiểu lịch sử tại hang Cốc Bó - nơi Bác và các đồng chí cán bộ cách mạng ở từ ngày 8/2/1941 đến trung tuần tháng 3/1941; hang Lũng Lạn là nơi Bác ở và làm việc trong khoảng cuối tháng 3/1941; hang Ngườm Vài, suối Lê-nin, lán Khuổi Nặm, mốc 108… cùng nhiều di tích, thắng cảnh khác. Tại Nhà trưng bày ở Khu di tích, có nhiều vật dụng, các đồ dùng sinh hoạt của Bác trong thời gian hoạt động ở Pác Bó…
Tháng Năm - kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người, mỗi chúng ta cùng tưởng nhớ đến công lao trời biển của Người, nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp.

 


Nguồn tin: Theo http://baocaobang.vn/
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1818

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 1830

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 161166

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5386610