Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn thanh niên xung phong

Đăng lúc: Thứ hai - 15/07/2019 08:12 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Tư tưởng của Bác Hồ về “Trường học lớn Thanh niên xung phong” là sáng tạo độc đáo, là tầm nhìn chiến lược xa, tràn đầy ý chí và sức mạnh hành động, là tài sản quý mà Bác Hồ đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và thế hệ trẻ.
Quang cảnh buổi hội thảo

Quang cảnh buổi hội thảo

     Ngày 30/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong”.
     Tham dự Hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
      Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên nhấn mạnh, Hội thảo Khoa học và thực tiễn: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn thanh  niên xung phong (TNXP)” được tổ chức nhằm nghiên cứu, thấm nhuần ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn vô cùng to lớn của “Trường học lớn TNXP” do đích thân Bác Hồ kính yêu sáng lập.
     Bác Hồ kính yêu đã đích thân sáng lập “Trường học lớn TNXP” và suốt đời Người tin yêu, dạy bảo, rèn luyện TNXP phấn đấu, lập công, cống hiến, trưởng thành. Trường học lớn TNXP ra đời đã góp phần làm phong phú và góp phần đạt đến đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh, toàn dân, toàn diện, trường kỳ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những nội dung cốt lõi trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trường học lớn TNXP” gợi lên nhiều điều suy ngẫm về việc tổ chức giáo dục động viên thanh niên trong tình hình mới hiện nay: “Trường học lớn TNXP” là một điển hình rực sáng, là thành quả rực rỡ của đường lối vận động Thanh niên đặc sắc, độc đáo của Đảng, của Bác Hồ. Thực tế cũng chứng minh thế hệ thanh niên nước ta có phẩm chất tốt đẹp, có tiềm năng to lớn, có vai trò là đội quân hậu bị hùng hậu của dân tộc, biết đánh giá đúng và có biện pháp sáng tạo, thích hợp và kịp thời thì sẽ là lúc biến lực lượng này thành sức mạnh dời non lấp biển, vượt qua mọi trở ngại, thách thức để đưa dân tộc ta phát triển nhanh chóng và bền vững hơn.
     Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang khẳng định, trải qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và  xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ TNXP đã không ngại hy sinh, gian khổ có mặt ở những nơi khó khăn nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn tự hào và mãi mãi ghi công và biết ơn những hy sinh lớn lao của lực lượng TNXP. Sau ngày đất nước thống nhất, TNXP  tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã thực hiện nhiệm vụ hình thành một đội ngũ lao động mới, có văn hóa, có kiến thức chuyên môn, có năng lực tổ chức trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là một “môi trường trồng người”, “trường học lớn”.
     Theo đồng chí Tất Thành Cang, trong 40 năm qua, Lực lượng TNXP TPHCM đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng con người mới trở thành “trường học lớn” cho thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, xứng đáng với niềm tin, tự hào của lãnh đạo và nhân dân TP. Trước yêu cầu mới, TNXP đang phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu, đổi mới, không quản ngại khó khăn, tất cả vì nhân dân. Thực tiễn cách mạng kháng chiến của nhân dân ta đã khẳng định “Trường học lớn TNXP”  nhằm phát huy sức mạnh dời non lấp biển của tuổi trẻ là sáng tạo đặc sắc mang tầm chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị lịch sử vô cùng to lớn, trở thành tài sản tinh thần vô giá cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo trong tình hình hiện nay và các thể hệ mai sau.
Tại hội thảo, các tham luận đã làm rõ ý nghĩa của việc Nói “Thanh niên xung phong” là Bác nói đến sự gắn liền Thanh niên với khát vọng vươn lên phía trước, gắn liền với phẩm chất cách mạng, tiên tiến, tiên phong: Xung phong tiến lên hàng đầu, đi trước, làm trước; Xung phong lập công, cống hiến phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Xung phong đi đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì nhân dân cần, Tổ quốc gọi, Đảng yêu cầu; Xung phong tìm ra cái mới, làm theo cái mới, tiên tiến, tiến bộ, xóa bỏ lạc hậu, tệ nạn; Xung phong xây dựng cuộc sống mới, đời sống văn hóa mới; Xung phong khắc phục mọi khó khăn, vượt lên mọi thách thức, chinh phục mọi hoàn cảnh, phấn đấu đạt đỉnh cao trí thức, sáng tạo và đỉnh cao trưởng thành theo phẩm chất cách mạng “vừa hồng vừa chuyên”. Phải làm cho thế hệ trẻ khắc sâu lời Bác Hồ dạy: “Yêu nước là phải Thi đua, người thi đua là người yêu nước nhất”, và Bác dạy Thanh niên: “Thanh niên là phải có tinh thần xung phong, có tinh thần và hành động xung phong phục vụ Tổ quốc phục vụ nhân dân mới xứng đáng là Thanh niên”.
     Từ đó, đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu thành lập các loại hình tổ chức TNXP và phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động mang “tinh thần xung phong” như Bác Hồ đã dạy trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trong cả nước:
     1. Xung phong đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì Nhân dân cần, Tổ quốc gọi, Đảng yêu cầu
     2. Xung phong đem ánh sáng văn hóa, trí thức cách mạng và các mô hình tiên tiến đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy lùi và xua tan mọi tàn dư lạc hậu, tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa cho nhân dân
     3. Xung phong gia nhập lực lượng TNXP bám trụ biên cương, biển đảo xây dựng phòng tuyến - đặc biệt là phòng tuyến lòng dân để bảo vệ biên giới, hải đảo, chủ quyền quốc gia, bảo vệ vững chắc toàn vẹn Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
     4. Xung phong tham gia và đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn dân, triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình tiên tiến, tập trung phục vụ đắc lực công cuộc “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Tổ quốc giàu mạnh”.
     5. Xung phong học tập, nghiên cứu sáng tạo rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng “vừa hồng vừa chuyên” theo lời Bác Hồ dạy.
     Nhiều bài tham luận đi sâu làm rõ lực lượng Thanh niên xung phong đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng góp phần cùng toàn quân, toàn dân giành độc lập dân tộc. Các bài tham luận khẳng định từ những nội dung cốt lõi trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trường học lớn Thanh niên xung phong” gợi lên nhiều điều suy ngẫm về việc tổ chức giáo dục, động viên thanh niên trong tình hình mới hiện nay.“Trường học lớn Thanh niên xung phong” là một điển hình rực sáng, là thành quả rực rỡ của đường lối vận động thanh niên đặc sắc, độc đáo của Đảng và của Bác Hồ.
     Thực tế cũng chứng minh thế hệ thanh niên nước ta có phẩm chất tốt đẹp, có tiềm năng to lớn, có vai trò là đội quân hậu bị hùng hậu của dân tộc. Biết đánh giá đúng và có biện pháp sáng tạo, thích hợp và kịp thời sẽ là lúc biến lực lượng này thành sức mạnh dời non lấp biển, vượt qua mọi trở ngại, thách thức để đưa dân tộc ta phát triển nhanh chóng và bền vững hơn.
     Hội thảo đã khẳng định Tư tưởng của Bác Hồ về “Trường học lớn Thanh niên xung phong” là sáng tạo độc đáo, là tầm nhìn chiến lược xa, tràn đầy ý chí và sức mạnh hành động, là tài sản quý mà Bác Hồ đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và thế hệ trẻ. “Trường học lớn Thanh niên xung phong” là tư tưởng nhất quán của Bác Hồ bắt nguồn từ tình thương yêu vô hạn và niềm tin sâu sắc của người đối với thế hệ trẻ.
     Các đại biểu cho rằng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trường học lớn Thanh niên xung phong” là tư tưởng đặc sắc và vô cùng sâu sắc, tuy nhiên vấn đề này chưa được nghiên cứu đầy đủ và toàn diện. Do vậy, các đại biểu đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có Chỉ thị giao cho các cơ quan nghiên cứu triển khai nghiên cứu hệ thống, toàn diện về vấn đề này và tổng kết sâu sắc thực tiễn hoạt động của Thanh niên xung phong trong 66 năm qua.
     Nhìn lại chặng đường 66 năm hình thành, có thể khẳng định Thanh niên xung phong đã có những công hiến đặc biệt xuất sắc, vô cùng to lớn vào sự nghiệp vĩ đại, vẻ vang của Đảng, của nhân dân; có mặt trên những mặt trận, địa bàn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất; đóng góp xương máu, mồ hôi, trí tuệ sáng tạo vào thắng lợi vĩ đại của các cuộc kháng chiến cứu nước, cũng như trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước ta. Theo các đại biểu, những hy sinh, cống hiến to lớn của Thanh niên xung phong cần được đánh giá, khẳng định, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng và tôn vinh xứng đáng.
     Phát biểu kết luận Hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương nhận định: Tư tưởng của Bác Hồ về “Trường học lớn Thanh niên xung phong” có nội dung rất rộng lớn và sâu sắc. Từ các nội dung cụ thể được đề cập trong các bài tham luận có thể khái quát thành năm nội dung cơ bản nhất gồm gắn vận mệnh và lý tưởng phấn đấu của thanh niên nói chung, Thanh niên xung phong nói riêng với vận mệnh của đất nước, dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lấy thực tiễn cách mạng hào hùng của dân tộc làm trường học rèn luyện phẩm chất, khí phách và tài năng của Thanh niên xung phong, là môi trường để Thanh niên xung phong cống hiến và trưởng thành; lựa chọn mô hình, tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động phù hợp để tập hợp, động viên, phát huy cao nhất sức mạnh, trí tuệ của Thanh niên xung phong trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn, thời kỳ cách mạng. Chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng Thanh niên xung phong toàn diện; gắn bó lực lượng Thanh niên xung phong với lực lượng vũ trang cách mạng, với phong trào quần chúng, phát huy sức mạnh của Thanh niên xung phong trong sức mạnh tổng hợp của toàn quân ta./.

Tác giả bài viết: Theo Hochiminh.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1722

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 68

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 67


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23507

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5057020