Tuổi trẻ Cao Bằng rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/01/2020 09:37 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo thiên tài của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời, tư tưởng của Người luôn là ánh sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao cho thế hệ trẻ, sinh thời Người luôn quan tâm, chăm lo đào tạo thế hệ trẻ, Người coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, có quan hệ đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và sự sinh tồn của dân tộc. Trong đó việc chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên phải toàn tâm, toàn ý rèn luyện, giáo dục thanh niên trở thành những người “vừa hồng”, “vừa chuyên”.
Đồng chí Triệu Đình Lê - Phó bí thư Tỉnh ủy - trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Triệu Đình Lê - Phó bí thư Tỉnh ủy - trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

      Thực hiện lời dạy của Người với mục tiêu đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài làm thấm nhuần tư tưởng, ý thức giác ngộ từ đó cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là mỗi việc làm tự thân của đoàn viên, thanh niên, trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh đã được tổ chức đi vào chiều sâu, có sức lan toả mạnh mẽ và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các đơn vị, từ đó góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh. Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kịp thời triển khai các nội dung của chuyên đề đến toàn thể cán bộ Đoàn các cấp thông qua các đợt học tập chính trị của Đoàn; tổ chức tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên; lồng ghép trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; tăng cường vận động đoàn viên sáng tạo, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống văn minh, hạnh phúc
Nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ cơ sở, Tỉnh Đoàn thanh niên đã chọn cử và tổ chức lễ xuất quân cho 26 lượt cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn tăng cường về hỗ trợ cơ sở; các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức cho cán bộ xuống tăng cường hỗ trợ cơ sở trong các đợt hoạt động cao điểm như Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè....với việc triển khai thực hiện chủ trương "1+2" các đồng chí cán bộ Đoàn đã tăng cường nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cấp cơ sở; phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong triển khai nhiệm vụ; tăng cường học tập, trao đồi kinh nghiệm thực tế.
Các đồng chí cán bộ Đoàn đã không ngừng học tập trao dồi nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức triển khai sáng tạo hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các cấp qua đó đẩy mạnh việc tự học tập, tự tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước đặc biệt tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị với chủ đề "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn" và kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Qua 04 năm triển khai thực hiện, các cấp bộ Đoàn đã đăng tải được 1.550 tin, bài tuyên truyền học tập và làm theo lời Bác trên trang thông tin điện tử, thông tin thanh niên của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn, Báo Cao Bằng và các phương tiện thông tin đại chúng khác; tổ chức được 1.260 hoạt động học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phổ biến các tác phẩm của Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh thiếu nhi; tổ chức được 30 hội thi, cuộc thi về “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  xây dựng được 600 tủ sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với trên 24.200 đầu sách; 1.728 chi đoàn có “Nhật ký làm theo lời Bác”; tổ chức được 162 buổi xem, tọa đàm, trao đổi các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Bác; Tổ chức Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018 với 40 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Toàn Đoàn có 03 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018; 03 cá nhân được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong các năm 2018, 2019 đã tổ chức bình chọn và tuyên dương 20 gương công dân trẻ tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc rèn luyện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên được các cấp Đoàn tiếp tục duy trì và lồng ghép tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Đoàn; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện gắn với việc thực hiện phong trào hành động cách mạng của thanh niên để tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả cụ thể: Các hoạt động tuyên truyến giáo dục của Đoàn được chú trọng vào việc đổi mới hình thức, đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền làm tăng sức hút đối với đoàn viên thanh niên, tập trung vào những vấn đề đoàn viên, thanh niên đang cần, đang thiếu qua đó nâng cao được chất lượng của công tác tuyên truyền; các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyên, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiên hiệu quả qua đó góp phần tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên được cống hiến và trưởng thành. Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng đặc biệt là các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp đã hỗ trợ đoàn viên, thanh niên về kiến thức, kỹ năng cũng như tăng cường kết nối các nguồn lực đầu tư cho thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế. Các hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đã góp phần xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí phát triển về Đức – trí – thể - mỹ trong đoàn viên, thanh niên xây dựng lớp thanh niên thế hệ mới mạnh dạn, tự tin.
 Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2019 các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gắn liền với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo phong trào thi đua và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đoàn. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức lối sống, định hướng và cổ vũ cho đoàn viên thanh thiếu nhi, thi đua học tập, lao động sản xuất, thực hiện thành công các chỉ tiêu, chương trình công tác năm.

Tác giả bài viết: Hoàng Hồng Diệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1659

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 3352

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 102779

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4836364