Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Đăng lúc: Thứ hai - 03/11/2014 08:43 - Người đăng bài viết: admin
Kèm theo Công văn số 73 /MTTQ-BTT, ngày 03/10/2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

 Qua 03 ngày (25, 26 và 27/9/2014) làm việc khẩn trương, nghiêm túc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội; với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới, với nhiệt huyết và trách nhiệm đối với sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 - 2019.đã thành công tốt đẹp.
ĐH với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”,
Tham dự Đại hội có 1008 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp, gồm các cơ cấu, thành phần sau:
- Đại biểu đương nhiên: 346 vị (là Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VII);
- Đại biểu hiệp thương cử: 538 vị (trong đó: 90 vị do tổ chức thành viên ở Trung ương cử;448 vị do Đại hội MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử);
- Đại biểu chỉ định: 124 vị (trong đó: 08 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài; 02 vị là trưởng các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 114 vị là cá nhân tiêu biểu các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo)
- Đại biểu là nữ: 292/1008 = 28,96%;
- Đại biểu là người ngoài Đảng: 487/1008 = 48,31%;
- Đại biểu các dân tộc thiểu số: 306/1008 = 30,36%;
- Đại biểu các tôn giáo: 175/1008 = 17,36%;
- Đại biểu là các nhà doanh nghiệp: 115/1008 = 11,41%;
- Đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách: 267/1008 = 26,48%;
- Đại biểu học hàm, học vị Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ; 209/1008 = 20,73%;
- Đại biểu có trình độ Thạc sĩ, Đại học: 599/1008 = 59,41%;
- Đại biểu có trình độ cao cấp, cử nhân LLCT: 334/1008 = 33,13%;
- Đại biểu có trình độ trung cấp, sơ cấp LLCT: 56/1008 = 5,55%;
- Đại biểu là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài: 25 vị (trong đó 17 người là Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VII; 08 vị là đại biểu chỉ định)
- Đại biểu cao tuổi nhất: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, 97 tuổi (sinh năm 1917) - Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Đại biểu trẻ tuổi nhất: Bà Y Thị, 18 tuổi (sinh năm 1996) - Cá nhân tiêu biểu xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
* Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng dự Đại hội:
- Tổng số: 10 vị, trong đó:
+ Đại biểu đương nhiên: 03 vị (là Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VII);
+ Đại biểu hiệp thương cử tại Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XI: 06vị;
+ Đại biểu chỉ định: 01 vị.
- Cơ cấu, thành phần:
+ Đại biểu là nữ: 05/10 vị;
+ Đại biểu là người ngoài Đảng: 04/10 vị;
+ Dân tộc: Kinh 01 vị; Tày 02 vị; Lô lô 03 vị; Nùng 02 vị; Dao 01 vịMông 01 vị;
- Trình độ văn hóa: 100% tốt nghiệp THPT; Thạc sĩ: 01 vị; Đại học: 04 vị; Trung cấp: 02 vị;
- LLCT: Cao cấp 04 vị.
Tham dự Đại hội, còn có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (tham gia đoàn chủ tịch) và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; các vị chức sắc tôn giáo; các vị lão thành cách mạng, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện lãnh đạo các cơ quan ngoại giao của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam và hơn 200 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và Quốc tế theo dõi và đưa tin phản ánh các hoạt động của Đại hội.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.
Kết quả hoạt động của Đại hội:
1. Trước phiên khai mạc, các vị trong Đoàn chủ tịch khóa VII, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và Trưởng các đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và dâng hoa, làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người.
2. Sau Diễn văn khai mạc Đại hội, Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng Đại hội.
3. Báo cáo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII trình Đại hội và các tham luận tại Đại hội:
Khẳng định:
Thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua là kết quả của quá trình tìm tòi, sáng tạo, bằng cả tinh thần và lực lượng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Thắng lợi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực tiễn của cách mạng Việt Nam càng chứng tỏ: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội.
*Đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009 - 2014 với 05 bài học kinh nghiệm:
Một là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của Mặt trận;
Hai là, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đánh của nhân dân;
Ba, là, vai trò của Mặt trận được phát huy hay không là nhờ vào sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân;
Bốn là, MTTQ Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền các cấp để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận;
Năm là, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.
* Mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 -2019) là :
 Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vì nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đại hội thống nhất Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII, gồm 5 chương trình:
Chương trình 1: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;
Chương trình 2: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;
Chương trình 3: Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh;
Chương trình 4: Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế;
Chương trình 5: Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
4. Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2009 - 2014.
5. Thông qua toàn văn Điều lệ MTTQ Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung.
6. Thông qua Báo cáo tổng hợp kết quả tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.
Đại hội đã tiếp nhận được 104 bản tham luận và 100 mô hình tiêu biểu trong nhiệm kỳ. Có nhiều ý kiến đăng ký tham luận tại Đại hội. Trong 3 ngày Đại hội, các phiên họp tại hội trường đã có 19 ý kiến phát biểu tại Đại hội (Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tham gia Báo cáo tham luận với nội dung "Chăm lo, xây dựng và phát huy vai trò của những người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số").
Các ý kiến phát biểu đều thể hiện sự thống nhất cao với báo cáo chính trị trình Đại hội, làm rõ thêm những kết quả hoạt động trên các lĩnh vực của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009 - 2014. Các đại biểu  đại diện các tổ chức thành viên của MT đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với ý thức trách nhiệm cao và tình cảm chân thành sâu sắc, thẳng thắn, trí tuệ để bổ sung cho văn kiện ĐH. Đặc biệt là các đại biểu đã bày tỏ nhiều ý kiến về những hạn chế, khuyết điểm, những vướng mắc, khó khăn trong công tác Mặt trận hiện nay, đồng thời cũng có nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục.
7. ĐH vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại Đại hội đã nhấn mạnh, 5 năm qua, đóng góp quan trọng nhất của Mặt trận là đã ra sức hoạt động, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước. Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.
Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bao gồm cả việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giám sát, phê bình cấp uỷ, cán bộ, đảng viên.
Mặt trận Tổ quốc cũng đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực sự trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ đất nước, chăm lo cho cuộc sống của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.
Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xứng đáng là người đại diện của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta; đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ta trao tặng Huân chương Sao vàng (lần 2) đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận (1930 - 2010).
*Tổng Bí thư đã chỉ đạo, định hướng 4 nội dung quan trọng đối với MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019:
Một là, tiếp tục xây dựng và tăng cương khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở mục tiêu chung của mỗi người Việt Nam là giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh cuộc sống của nhân dân ấm no hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Hai là, vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ này. Tiếp tục làm tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hoá, nếp sống văn minh, làm cho lối sống có văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng người dân, nhất là thanh thiếu niên, và được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc.
Ba là, tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế chính sách, làm người phản biện sắc sảo chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh tự hoàn thiện để lãnh đạo chỉ đạo tốt hơn.
Bốn là, MTTQ cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá. Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề sát sườn của dân; đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
8. Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, gồm 383 người (tăng 30 người, gần 9% so với khóa VII). Trong đó:
- Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam ở Trung ương đã cử 45 người tham gia, chiếm 11,7%; (thiếu 1đại diện- Hội DN nhỏ và vừa Việt- Đức)
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh thành phố là 63 người, chiếm 16,4%;
(Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng: Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh)
- Cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người, chiếm 67,7%; (thiếu 1 đại diện- CT Hội người Vn tại Hàn quốc)
(Tỉnh Cao Bằng: Ông Triệu Quốc Huân - Chủ nhiệm HTX Ngôi Sao sáng TP Cao Bằng; Bà Chi Thị Duyến - cá nhân tiêu biểu xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc).
- Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban TW MTTQ Việt Nam là 14 người.
(Trong đó Người ngoài đảng 195 ng= 50,9%; Nữ 81 ng= 21%; DTTS 102 ng=26,4%; Tôn giáo 62 ng=16,1%; Đại học trở lên 320 ng, trong đó trên Đh 117 ng; dưới 40 tuổi=9,7%; 40-60 tuổi=37,6%; trên 60 tuổi=52,7%.)
* Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII đã Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII gồm 62 vị. Trong đó:
- Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương là 22 người, chiếm 35,4% (tăng 4 người so với khóa VII);
- Các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài 27 người, chiếm tỷ lệ 43,5% (tăng 3 người so với khóa VII);
- Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương là 13 người (giảm 3 người so với khóa VII). Trong đó chuyên trách TW 6đ/c, các tỉnh 7đ/c gồm HN, TPHCM, Đà Nẵng, Cần thơ, Huế, Hải phòng, Phú thọ)
* Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII cũng Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch  chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, như sau:
- Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;
- Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;
Các ông, bà: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.
* Các Phó Chủ tịch không chuyên trách: gồm đại diện 2 địa phương, 2 tôn giáo lớn Công giáo và phật giáo, nhà Khoa học và Dân tộc thiểu số.
- Ông Đào Văn Bình, Ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Namthành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;
- Bà Võ Thị Dung, Ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;
- Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;
- Hòa thường Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;
- Ông Phạm Xuân Hằng, nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học - xã hội và Nhân Văn Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;
- Ông Tráng A Pao, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của quốc hội khóa XI, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.
9. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 với các nội dung:
- Thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII trình tại Đại hội đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2009 – 2014 với 5 bài học kinh nghiệm. Thống nhất mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ 2014-2019 với nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2009-2014).
- Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung.
- Thông qua kết quả hiệp thương số lượng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 385 vị. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 383 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.
- Giao cho Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội, hoàn chỉnh và công bố các Văn kiện của Đại hội.
- Với tinh thần " Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới" ĐH  Kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc./.
 
Tác giả bài viết: .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1819

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 399

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 177076

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5402520