TUỔI TRẺ CAO BẰNG TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

Đăng lúc: Thứ tư - 01/04/2020 09:15 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Phát động Tháng Thanh niên

Phát động Tháng Thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Bác Hồ, Tuổi trẻ Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn xung kích, sáng tạo, tình nguyện hiến dâng cả trái tim, trí tuệ và tuổi xuân của mình cho Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, làm rạng rỡ non sông Việt Nam, xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.
Tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương cách mạng - nơi chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã lựa chọn là điểm đặt chân đầu tiên, là nơi gây dựng và trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng. Lớp thế hệ thanh niên của Cao Bằng đã được hướng dẫn, bồi dưỡng, huấn luyện và trở thành những người con cách mạng kiên trung. Những thanh niên đầu tiên của Cao Bằng đi theo con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và của Đảng.
Trải qua hành trình 90 năm thành lập và trưởng thành, từ Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đến Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, cùng với nhân dân cả nước đàon kết một lòng, góp phần làm nên cách mạng tháng Tám năm 1945, thực hiện thắng lợi 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,  xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển. Trong thành tích chung đó,  có phần đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ, của những trái tim và nhiệt huyết cống hiến sức trẻ, giữ gìn và dựng xây quê hương. Các thế hệ đoàn viên, thanh niên luôn kiên trung một lòng với Đảng, luôn phát huy truyền thống của quê hương, là lực lượng xung kích trong các phong trào, các hoạt động phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, đến với mọi vùng quê xa xôi với quyết tâm giữ vững, giữ chắc bình yên cho quê hương.
Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tuổi trẻ Cao Bằng đã phát huy truyền thống thuỷ chung son sắt và ý chí quật cường của quê hương, tích cực xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, phát triển mặt trận Việt Minh, tham gia các đội thanh niên cứu quốc, làm liên lạc, bảo vệ cán bộ, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, tiêu biểu là các anh hùng như: Bế Văn Đàn, Nông Văn Dền, La Văn Cầu, Đàm Minh Viễn...
Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, phong trào “3 sẵn sàng” đã trở thành chiến trường lập công và là trường học rộng lớn của tuổi trẻ, là môi trường để lớp lớp thế hệ thanh niên toàn tỉnh được cống hiến sức lực và trí tuệ để phấn đấu, rèn lyện và trưởng thanh. Các phong trào cách mạng của Đoàn đã lôi cuốn hàng vạn thanh niên quê hương lên đường tòng quân, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam. Lực lượng thanh niên địa phương đóng vai trò nòng cốt cùng với nhân dân cac dân tộc hoàn thành mọi chỉ tiêu của công tác hậu phương quân đội, hăng say thi đua sản xuất chi viện cho tiền tuyến đóng góp một một công sức cho công giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, với lực lượng trên 37.242 đoàn viên và 44.857 thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đang ngày đêm hăng say thi đua, cống hiến, không không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trên mọi  lĩnh vực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân các cấp, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày cành giàu đẹp. Tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, thực hiện chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy; những định hướng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những năm qua các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” với các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng; vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên; tổ chức các đợt hoạt động "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn"; chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến... Qua đó tạo động lực cho đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Từ năm 2015 đến nay, toàn Đoàn đã giới thiệu được 11.696 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong đó có 8.685 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.
Cùng với công tác tuyên truyền giáo dục, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tăng cường chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên được học tập, phát huy năng lực, thực hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; triển khai cơ chế, chính sách để thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, đi đầu trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo và xung kích giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội như: An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; đa dạng hóa hoạt động thanh niên tình nguyện; quan tâm giải quyết việc làm, hướng nghiệp, hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa; quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường để thanh niên, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng thực hành xã hội; khuyến khích thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020), 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2020), tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, phát huy khí phách hào hùng, ý chí cách mạng kiên cường của dân tộc, của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Cao Bằng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, với 04 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chỉ tiêu cơ bản, tuổi trẻ Cao bằng quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà các cấp ủy Đảng và chính quyền tin tưởng, giao phó. Tuổi trẻ nguyện giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Tác giả bài viết: Đ/c Vũ Khắc Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

Tiếp tục đợt vận động"Toàn dân Đoàn kết, ra sức phòng, chống...g (video) : 61

Tiếp tục đợt vận động"Toàn dân Đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19"

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 1263

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108686

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6510222