Tuổi trẻ Cao Bằng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chung sức xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển

Đăng lúc: Thứ năm - 19/11/2020 10:18 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã anh hùng, kiên trung chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Từ thời kỳ phong kiến với những trận chiến oai hùng đến những năm tháng của lịch sử cận đại, lịch sử hiện đại, bằng trí tuệ và tinh thần quả cảm những con người Việt Nam khí phách đã tạo nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Trên quê hương cách mạng Cao Bằng, nơi vinh dự được Bác Hồ lựa chọn là điểm đặt chân đầu tiên sau hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về gây dựng và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam đến bến bờ thành công. Từ nơi đây, bằng ý chí và tin thần cách mạng kiên cường, đồng bào các dân tộc đã che chở, bảo vệ cán bộ, tham gia hoạt động cách mạng, chiến đấu, sẵn sàng hi sinh giành lại độc lập, ự do cho quê hương. Cao Bằng là nơi địa linh nhân kiệt, là nơi sinh ra và nuôi dưỡng biết bao người con kiên trung, từ ngọn lửa cách mạng tại Pác Bó đã lan tỏa đến khắp các vùng miền của Tổ quốc, đã thiêu đốt hàng ngàn quân xâm lược bảo vệ bình yên, vẹn toàn lãnh thổ.
Trong những chiến công hiển hách đó, có một phần đóng góp quan trọng của các thế hệ thanh niên – những người kế thừa và tiếp nối truyền thống cách mạng. Là lực lượng chiếm số đông trong dân số, đoàn viên thanh niên trải đều trên các mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, được hiện diện ở tất cả giai cấp nông dân, giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức và có mặt ở tất cả mọi vùng miền, từ nông thôn, thành thị đến miền biên giới xa xôi, các tầng lớp thanh niên luôn phát huy truyền thống của quê hương, luôn nêu cao tinh thần tình nguyện đi đầu, cống hiến; luôn là lực lượng xung kích, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Phát huy truyền thống quý báu của quê hương, trong những năm qua lực lượng thanh niên Cao Bằng luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cao Bằng đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cao Bằng phát triển” bằng nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, thanh niên Cao Bằng đã và đang cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với lực lượng trên 37.242 đoàn viên và 44.857 thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đang ngày đêm hăng say thi đua, cống hiến, không không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành trên mọi  lĩnh vực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân các cấp, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục tăng cường trang bị thêm bản lĩnh chính trị, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc cho mỗi đoàn viên, thanh niên qua đó góp phần xây dựng thanh niên Cao Bằng tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn; các nội dung tuyên truyền, giáo dục ngày càng trở nên thiết thực và gần gũi với thanh niên cũng như nắm bắt kịp thời những thông tin thời sự quốc tế và trong nước góp phần trang bị thêm kiến thức cho đoàn viên, thanh niên trong quá trình lập thân – lập nghiệp.Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” với các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng; vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên; tổ chức các đợt hoạt động "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn"; chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến... Qua đó tạo động lực cho ĐVTN phấn đấu cũng như có nhận thức sâu sắc về Đảng, có ý chí vươn lên trong công tác, lao động và học tập, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Từ năm 2015 đến nay, toàn Đoàn đã giới thiệu được 11.696 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong đó có 8.685 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.
Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên được trải dài trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là các hoạt động an sinh xã hội đã góp phần tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, được cống hiến và trưởng thành. Đối với mỗi đoàn viên, thanh niên được tham gia góp sức cùng xã hội là một trong những việc làm đầy thiêng liêng và ý nghĩa đó cũng là những dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của mình để qua đó tăng cường bồi dưỡng thêm tinh thần đoàn kết của dân tộc, để kết nối những trái tim mang dòng máu nóng Việt Nam. Trong thời gian qua, với hàng trăm công trình, phần việc thanh niên được các cấp bộ Đoàn đảm nhận đã đem lại giá trị hàng chục tỷ đồng cho xã hội, giúp giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng tới từng đoàn viên, thanh niên qua đó đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học của thanh niên, nhiều ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế của tỉnh. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được lớp lớp thanh niên Cao Bằng nhiệt tình hưởng ứng với hàng trăm lượt thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc; hàng nghìn lượt đoàn viên sau khi rời quân ngũ đã không ngừng nỗ lực phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thời bình chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ bình yên tuyến biên giới địa đầu Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Các chương trình đồng hành với thanh niên đã góp phần xây dựng tinh thần hiếu học, học tập suốt đờui, xây dựng xã hội học tập cho thanh niên đã góp phần động viên, cổ vũ đoàn viên thanh niên không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Các hoạt động của chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã hỗ trợ đoàn viên về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp và làm giàu chính đáng để từ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, các cấp bộ Đoàn đang quản lý 472.634 tỷ vốn vay ưu đãi cho đoàn viên với trên 300 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, đây thực sự là những mô hình tiêu biểu góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Tổ chức Đoàn đã tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật... giúp thanh niên chủ động, tự tin, phát huy tính năng động, sáng tạo trong tham gia vận hàng cùng nền kinh tế thị trường; vận động thanh niên tham gia đảm nhận những việc khó, việc mới, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không ngừng cổ vũ thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trên mọi lĩnh vực; tiến quân vào khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xung kích đi đầu trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.
Tự hào là những người trẻ tuổi được sinh ra, lớn lên trên quê hương cách mạng, được tiếp nối truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ nguyện giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân tộc. Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng để tiếp tục được cống hiến, được đóng góp cho quê hương những tri thức, những ý tưởng, sáng kiến để góp phần chung tay cùng toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương Cao Bằng đúng như lời mong đợi của Bác Hồ: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội..., như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”
 
 

Tác giả bài viết: Vũ Khắc Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1810

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 4539

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 130710

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5356154