TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN LÀ GIẢNG VIÊN

Đăng lúc: Thứ tư - 25/03/2020 17:25 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” và đặc biệt quan tâm tới công cuộc giáo dục thế hệ trẻ, vì “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” bởi thanh niên là rường cột của nước nhà, thế hệ kế cận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên Người căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên””. Chính vì vậy, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho thanh niên là vấn đề có ý nghĩa chiến lược.
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

      Trong những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, hàng năm các đoàn viên thanh niên là giảng viên Chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong được tham gia học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nên chi đoàn không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.
      Thực hiện Chương trình 12-CTr/TU ngày 09/5/2020 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016-2020”, đến nay, toàn Trường có 17 đoàn viên, chiếm 41,5% tổng số cán bộ, viên chức, lao động của Nhà trường, trong đó đoàn viên là giảng viên có 15 đồng chí, chiếm 88,2. Hầu hết các đoàn viên có trình độ học vấn cao, trong đó 09 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 03 đồng chí đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ, 05 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đang theo học trình độ cao cấp lý luận chính trị, 04 đồng chí đang học chương trình chuyên viên chính. 100% các đồng chí tham gia Lớp Bồi dưỡng phương pháp dạy học - tích cực cơ bản do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, đây là cơ hội để các đoàn viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giảng dạy và hoàn thiện bản thân để cống hiến sức trẻ sự phát triển chung của Nhà trường.
      Với nhiệm vụ là truyên truyền, triển khai những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đối tượng là học viên các đoàn viên thanh niên là giảng viên tích chủ động tham gia đầy đủ các buổi học tập triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các văn bản của tỉnh mới ban hành, nghe và cập nhật các tài liệu Báo cáo thông tin thời sự do Ban Tuyên giáo tỉnh tổ chức kịp thời cập nhật nội dung, kiến thức mới trong nghiên cứu và giảng dạy. Thực hiện chủ trương chung của Ban Giám hiệu Nhà trường, hàng năm các đoàn viên thanh niên tham gia dự giờ cấp khoa, cấp trường và nhiều giờ giảng có chất lượng cao. Đặc biệt, một số đoàn viên tham gia Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đạt thành tích xuất xắc. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn trường tham mưu Ban Giám hiệu và triển khai kế hoạch tự tổ chức thao giảng, dự giờ và rút kinh nghiệm đối với các đoàn viên tham gia công tác giảng dạy, qua đó để các đoàn viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy lẫn nhau nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn của từng đồng chí.
      Phát huy tính tích cực, chủ động trong nghiên cứu và tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng, rèn luyện cùng với những quy định bắt buộc trong công tác nghiên cứu khoa học đối với các Trường Chính trị, mỗi đoàn viên thanh viên chủ động, tích cực viết tin bài cho các tạp chí và cuốn thông tin nội bộ của Nhà trường có chất lượng giúp bài giảng sinh động và thuyết phục hơn. Bên cạnh đó, một số đoàn viên chủ động tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy cho mình thông qua các kênh như: trao đổi trực tiếp, dự giờ các thầy cô công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, sách báo, tạp chí, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề …. tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung kiến thức một cách liên tục, thường xuyên, để không chỉ trang bị cho mình những kiến thức chuyên ngành mà còn phải có những kiến thức thực tiễn, kiến thức liên ngành để có tầm hiểu biết sâu, rộng, đủ sức luận giải được những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Nhìn chung, đội ngũ giảng viên là đoàn viên yêu nghề, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm khá vững vàng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy.
      Để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên là đoàn viên thanh niên, trong thời gian tới Nhà trường cần tập trung thực hiện những giải pháp sau:
     Một là, lãnh đạo Nhà trường phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đúng thực chất và năng lực chuyên môn của từng giảng viên là đoàn viên để trên cơ sở đó có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và coi đó là một trong những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện có hiệu quả. Muốn vậy, nhà trường phải xây dựng được một cơ chế chặt chẽ, các tiêu chí cần rõ ràng, cụ thể hơn để kiểm tra, đánh giá chất lượng bài giảng một cách thường xuyên và có nền nếp.
     Hai là, khuyến khích, phát huy tính tích cực nghiên cứu khoa học của giảng viên. Đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Thực tiễn cho thấy, các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên rất quan trọng và cần thiết. Đây là cơ sở để thực hiện phương pháp giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. thực hiện tốt chế độ thao giảng, dự giờ để trao đổi chuyên môn, bổ sung kiến thức và hoàn thiện phương pháp sư phạm; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, sự đoàn kết, nhất trí để thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.
     Ba là, khuyễn khích các đoàn viên thanh niên là giảng viên tiếp tục xây dựng kế hoạch tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp trường, tỉnh thuộc lĩnh vực được ưu tiên, đảm bảo chất lượng, thiết thực, gắn với chuyên môn và phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tư liệu, thư viện của Nhà trường, xây dựng thư viện điện tử kết nối thông tin với thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thư viện tỉnh để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của các đoàn viên là giảng viên, từng bước nâng cao chất lượng trang Website và Nội san của Nhà trường.
    Bốn, tiếp tục cử các đoàn viên là giảng viên đi đào tạo trình độ thạc sĩ theo các chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo; tổ chức cho giảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên viên chính; tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, tổng kết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
    Năm, ưu tiên bồi dưỡng giảng viên trẻ, tổ chức thông bài cho giảng viên tại khoa và hội đồng khoa học Nhà trường định kỳ hằng tháng. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, giúp đỡ giảng viên trẻ, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với thường xuyên tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng bài giảng.
Với những giải pháp trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, mỗi đoàn viên thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tin tưởng rằng Đoàn thanh niên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, phát huy năng lực và sức trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình 12-CTr/TU ngày 09/5/2020 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016-2020”./.

Tác giả bài viết: Hứa Thoa - Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1818

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 1667

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 161003

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5386447