Câu hỏi tuần 4 cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020)"

Câu hỏi Tuần 4 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020)
       Cách thức tham dự Cuộc thi: Thí sinh lựa chọn đáp án đúng trong 02 đáp án Ban tổ chức cung cấp; gửi về Tổng đài 0865333865 theo cú pháp: a (dấu cách) số người trả lời đúng hoặc b (dấu cách) số người trả lời đúng (gửi) 0865333865
       Thời gian tham gia dự thi trả lời câu hỏi tuần 4: Từ ngày 03/2/2020 đến 16h00 ngày 9/02/2020. (Cước phí tin nhắn gửi đến Tổng đài được tính theo cước tin nhắn thông thường).
       Lưu ý: Đối với mỗi số điện thoại, người tham gia dự thi chỉ được tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi tối đa 01 lần/1 tuần. Trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng lựa chọn đúng đáp án thì Ban tổ chức sẽ xem xét, quyết định giải thưởng đối với người dự thi có thời gian tham gia thi sớm hơn.