Phát động cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN"

Ngày 18/6/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)"
     Đây là cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến cải cách thiết thực cắt giảm thủ tục hành chính trong việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện giao dịch điện tử, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức.
    Ban tổ chức cuộc thi nhận bài dự thi từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/10/2015. Bài dự thi gửi qua email: thicaicachTTHC-BHXH@vss.gov.vn hoặc gửi qua bưu điện về địa chỉ: Bảo hiểm xã hội Vỉệt Nam, số 7, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: "Tham gia cuộc thi sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN".
   Chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn