Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giúp người lao động (NLĐ) khắc phục phần nào khó khăn trong thời gian bị thất nghiệp, có khoản hỗ trợ cần thiết trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít NLĐ chưa hiểu biết về chính sách BHTN.
Người lao động tìm hiểu về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
        Nhận thức rõ đây là chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi thiết thực của NLĐ, ngay từ khi thực hiện chính sách BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thành lập Phòng BHTN. Phối hợp với Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như: tuyên truyền cho đối tượng là giám đốc, kế toán, chủ tịch công đoàn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp; cử cán bộ đến những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động để trực tiếp tuyên truyền... Qua đó nhận thức của chủ sử dụng lao động và NLĐ có chuyển biến tích cực. Năm 2015 có 26.117 người tại 887 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia BHTN; đến nay toàn tỉnh có 26.327 người với 962 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHTN. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh giải quyết hưởng BHTN cho 1.452 người, tổng số tiền trên 14,8 tỷ đồng.
       Nhằm tạo thuận lợi cho NLĐ đến nộp hồ sơ BHTN, ngoài trụ sở chính ở số 86, phố Bế Văn Đàn (Thành phố), Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh mở thêm 2 văn phòng đại diện tại 2 huyện Quảng Uyên, Bảo Lạc để tư vấn việc làm, học nghề, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chính sách BHTN. Quy trình tổ chức, thực hiện chính sách BHTN tại Trung tâm được chuyên môn hóa thành các bộ phận chức năng như: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, bộ phận xử lý và thẩm định hồ sơ làm việc một cách linh hoạt và khoa học theo phương châm 3 đúng: Đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời gian quy định; đem lại hiệu quả giải quyết công việc cao, quản lý được quá trình giải quyết hồ sơ hưởng BHTN, kịp thời phát hiện ra các sai sót trong quá trình thực hiện.
        Trung tâm chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giải quyết chính sách BHTN, kịp thời tìm hiểu, nắm bắt các văn bản hướng dẫn mới của chính sách BHTN để áp dụng vào nghiệp vụ. Cán bộ của Trung tâm thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ về công tác BHTN do Cục Việc làm và Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm tổ chức. Luôn đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thông báo biến động lao động theo Qui định, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên thông tin rà soát, kiểm tra các đối tượng hưởng chế độ BHTN, thẩm định, xử lý và giải quyết kịp thời hồ sơ, chế độ, chính sách, chi trả cho NLĐ đúng quy định. Với những NLĐ chưa nắm rõ các thủ tục thanh toán và quyền lợi khi đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm tư vấn về điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng và một số thông tin khác về chính sách BHTN. Ngoài ra, Trung tâm phổ biến các quy định, chính sách để NLĐ nắm bắt và biết cách thực hiện những thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng giải quyết quyền lợi và các vấn đề vướng mắc phát sinh của NLĐ bị thất nghiệp. Qua đó được NLĐ và người sử dụng lao động đánh giá cao.
        Mục tiêu chính của chính sách BHTN là sớm đưa NLĐ quay trở lại với thị trường lao động, nên song song với công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. 100% NLĐ thất nghiệp đến Trung tâm đều được tư vấn việc làm và học nghề.
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đặng Thị Long Biên cho biết: Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những quy định mới của chính sách BHTN theo Luật Việc làm đến NLĐ, các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động. Tích cực khai thác, tìm kiếm thông tin thị trường lao động, các cơ sở đào tạo và ngành nghề đào tạo nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề học cho NLĐ thất nghiệp, giúp NLĐ sớm tìm được công việc mới phù hợp để ổn định cuộc sống.

Tác giả bài viết: Theo baocaobang.vn