Gia hạn thẻ BHYT năm 2019 theo mã số BHXH

Thẻ BHYT theo mã số BHXH đã cấp cho người tham gia từ ngày 01/9/2017 đến nay vẫn có giá trị sử dụng trong năm 2019 và những năm tiếp theo (nếu tiếp tục tham gia BHYT) mà không in đổi thẻ mới.
        Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Từ ngày 01/9/2017, BHXH tỉnh Cao Bằng đã thực hiện cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT. Ttheo đó giá trị sử dụng ghi trên thẻ chỉ có ngày bắt đầu, không có ngày kết thúc, hàng năm cơ quan BHXH chỉ gia hạn thẻ trên hệ thống phần mềm, không thực hiện in lại thẻ (trừ những trường hợp cấp mới, cấp lại do mất, do hỏng, thay đổi thông tin, đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, chuyển đổi đối tượng tham gia…).
          Do vậy, thẻ BHYT do BHXH tỉnh cấp từ ngày 01/9/2017 đến nay vẫn có giá trị sử dụng trong năm 2019 và những năm tiếp theo (nếu tiếp tục tham gia BHYT) mà không in đổi thẻ mới. Quyền lợi, chế độ của người tham gia BHYT được đảm bảo theo quy định.

Tác giả bài viết: Thu Trang – Phòng cấp sổ, thẻ