Tăng mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020

Với mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 01/7/2019 nên mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên cũng có sự thay đổi tăng lên và bằng 4,5% mức lương cơ sở.
       Theo đó, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên trong năm học 2019 – 2020 là 67.050 đồng/tháng.
       Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng khi tham gia BHYT, đối tượng đóng 70% còn lại. Như vậy, mỗi tháng, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 46.935 đồng, còn nhà nước hỗ trợ 20.115 đồng.
        Nhằm giảm bớt áp lực các khoản thu đầu năm học, mỗi gia đình học sinh, sinh viên có thể lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt: theo quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm để phù hợp với điều kiện kinh tế, cụ thể như sau:
Phương thức đóng Mức đóng (đồng) Học sinh, sinh viên đóng (đồng) Nhà nước hỗ trợ (đồng)
3 tháng 201.105 140.805 60.345
6 tháng 402.300 281.610 120.690
9 tháng 603.450 422.415 181.035
12 tháng 804.600 563.220 241.380

Tác giả bài viết: Hồng Hà