Đoàn thanh niên Công an tỉnh:Tổ chức ngày ra quân “chủ nhật xanh” năm 2019

Trong hai ngày 08 và 15/9/2019, thực hiện theo Hướng dẫn của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, các cơ sở đoàn trực thuộc đã đồng loạt tổ chức ra quân ngày “Chủ nhật xanh” năm 2019.
Chi đoàn phòng Hồ sơ chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tại đơn vị.
      Cụ thể,  đoàn viên thanh niên các chi đoàn đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ quan, đơn vị, phát cỏ, gom nhặt rác thải, sắp xếp lại hội trường, phòng làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Hoạt động đã thu hút trên 600 đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn viên phòng Cảnh sát cơ động quét dọn vệ sinh bốt gác.
      Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, góp phần tạo cảnh quan đơn vị xanh – sạch – đẹp. Đồng thời cũng là hoạt động thiết thực trong cuộc vận động thực hiện Ngày công lao động xã hội chủ nghĩa trong đoàn viên thanh niên Công an tỉnh.

Tác giả bài viết: Đoàn TN Công An Tỉnh