Hạ Lang: Ra quân tình nguyên giúp dân Xã Việt Chu khắc phục thiên tai do ảnh hưởng mưa lũ.

Ngày 15/7/2014, Huyện Đoàn Hạ Lang tổ chức ra quân tình nguyện tu sửa đường giao thông tại xóm Nà Thán, xã Việt Chu.

Do ảnh hưởng của mưa to, lũ quét nên tuyến đường vào xóm đã bị xói lở nhiều đoạn gây trở ngại cho bà con nhân dân trong việc đi lại và sản xuất.

Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 200 ĐVTN đến từ các Chi đoàn trực thuộc và Đoàn TN thị trấn, Đoàn xã Việt Chu. Sau 01 ngày ra quân, ĐVTN đã san lấp và khơi thông được 1,5km đường bị xói lở, giúp cho nhân dân đi lại dễ dàng.

Một số hình  ảnh tại buổi ra quân:
 

 
                                  
 
                            

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Hạ Lang