Hạ Lang: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2015

Để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2015 với chủ đề “Nước và phát triển bền vững”. Ngày 24/3/2015, Huyện Đoàn Hạ Lang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền cổ động trên các trục đường chính của thị trấn và tổ chức nạo vét kênh mương thuỷ lợi tại xóm Sộc Quân - thị trấn Thanh Nhật.
      Hoạt động thu hút sự tham gia của 150 ĐVTN đến từ các Đoàn xã, thị trấn và Chi đoàn trực thuộc. Trong buổi ra quân đoàn viên thanh niên đã  nạo vét, khơi thông và phát quang được 1,5km mương thuỷ lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

ĐVTN nạo vét, khơi thông và phát quang mương thuỷ lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

ĐVTN tham gia tuyên truyền cổ động Ngày Nước thế giới.
     Các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới với các nội dung tuyên truyền như:“Nước là máu của sự sống”, “Có nước sạch là có sức khỏe”, “Đừng vứt rác xuống lòng sông”, “Nước giúp nâng cao chất lượng cuộc sống !”, “Bảo vệ nguồn nước - bảo vệ tương lai”, “Trước khi chặt một cây hãy trồng một rừng cây”, “Vì tương lai đất nước, hãy tiết kiệm nước”… đã góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người dân trong việc khai thác và sử dụng hài hoà, bền vững nguồn nước.

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Hạ Lang