Hạ Lang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018

Từ ngày 25/9-29/9/2018, Huyện Đoàn Hạ Lang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hạ Lang Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018.
Hạ Lang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018
           Tham gia lớp học có 39 học viên là các bí thư chi đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn. Trong thời gian tham gia lớp tập huấn các học viên đã được học các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Công tác giáo dục của Đoàn; công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên và dư luận xã hội; Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên; Các kỹ năng của cán bộ Đoàn tại cơ sở; Tổ chức triển khai hoạt động thiếu nhi. Đồng thời triển khai quán triệt 2 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”cho cán bộ đoàn và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong đoàn viên, thanh niên. 
            Trong thời gian diễn ra tập huấn, các học viên đã có chuyến tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó - xã Trường Hà, thăm khu di tích lịch sử Kim Đồng tại xóm Nà Mạ - xã Trường Hà - huyện Hà Quảng và đi tham quan thực tế mô hình phát triển kinh tế tổng hợp tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.      

Các học viên chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng

Đoàn thăm mô hình phát triển kinh tế tổng hợp tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng
            Kết thúc tập huấn, có 32 đồng chí học viên được trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ đoàn cơ sở năm 2018. Trong đó có 03 đồng chí được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy khen có thành tích xuất sắc trong khóa tập huấn.
 

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Hạ Lang