Hiệu quả từ phần việc thanh niên của chi đoàn Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đoàn viên chi đoàn xung kích thực hiện phần việc thanh niên

Đoàn viên chi đoàn xung kích thực hiện phần việc thanh niên

Thực hiện Kế hoạch của Đoàn TN Công an tỉnh về việc " Tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân"
      Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã tổ chức thực hiện phần việc thanh niên " Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân", lập hồ sơ và trả kết quả chứng minh nhân dân vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng. Bắt đầu từ tháng 6/2019, phần việc này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của công dân, giúp công dân rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện giao dịch.
      Sau 4 ngày Thứ bảy tình nguyện thực hiện trong 4 tháng, phần việc thanh niên của Chi đoàn đã giải quyết 69 hồ sơ và giúp đỡ, hướng dẫn được nhiều trường hợp khó khăn.
      Qua chương trình, các đoàn viên trong chi đoàn đã chia sẻ khó khăn được với những công dân ở xa, không có điều kiện đến làm thủ tục trong những ngày làm việc bình thường. Trong thời gian tới, chi đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi thông tin về phần việc thanh niên này để nhiều người biết đến, giúp đỡ được nhiều công dân hơn nữa./.

Tác giả bài viết: Chi đoàn phòng Cảnh sát QLHC về TTXH