Quảng Uyên: Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019

Sáng ngày 06/8/2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Quảng Uyên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 với thông điệp "Máu là quà tặng của cuộc sống", buổi lễ đã thu hút hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia nghe tuyên truyền, khám sàng lọc và đăng ký hiến máu, kết quả đã thu được 154 đơn vị máu, trong đó có 118 đơn vị máu là do đoàn viên, thanh niên hiến.
Cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu
          Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời nêu cao trách nhiệm chia sẻ vì cộng đồng đối với những bệnh nhân cần máu, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Quảng Uyên