Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho tình nguyện viên phục vụ các sự kiện lớn cấp tỉnh

Nhằm phát huy vai trò, và nâng cao chất lượng phục vụ của tình nguyện viên phục vụ Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; công bố Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là Di tích quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc năm 2018. Từ ngày 9-11/11 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Tập huấn Tình nguyện viên phục vụ các sự kiện lớn cấp tỉnh.
Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho tình nguyện viên phục vụ các sự kiện lớn cấp tỉnh
        Tại đây, 142 tình nguyện viên được giới thiệu giới thiệu về Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; nội dung các chương trình; giới thiệu về tinh hoa văn hóa nghệ thuật Việt Nam, văn hóa, con người Cao Bằng; Kiến thức về lịch sử, di sản, danh lam thắng cảnh tỉnh Cao Bằng; yêu cầu về công tác an ninh trật tự, hành vi và thái độ khi tiếp xúc với người nước ngoài; kĩ năng nghiệp vụ giao tiếp và hướng dẫn, chương trình du lịch cho du khách trong nước và quốc tế;  kỹ năng và kinh nghiệm trong tham gia phục vụ các sự kiện của Tình nguyện viên.. Ngoài ra, các ứng viên còn đi thực tế tại khu di lịch sử Pác Bó.

142 tình nguyện viên tham gia tập huấn
        Thông qua lớp tập huấn giúp các tình nguyện viên có thêm kiến thức về di sản văn hoá Cao Bằng, sản vật, con người và các kỹ năng cơ bản cho lực lượng tình nguyện viên tham gia phục vụ Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; công bố Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là Di tích quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc năm 2018; đào tạo kĩ năng nghiệp vụ giao tiếp và hướng dẫn, thuyết minh cho du khách; đồng thời quán triệt các yêu cầu về công tác an ninh trật tự, hành vi và thái độ khi tiếp xúc với người nước ngoài.

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo