Trùng Khánh: Hoạt động tình nguyện làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của ĐVTN, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới còn lại tại xã Phong Châu. Ngày 18/9/2015 Huyện Đoàn Trùng Khánh tổ chức 2 hoạt động làm đường bê tông nông thôn tại xóm Đông Quan xã Phong Châu và hoạt động tình nguyện giúp đỡ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Căm - vợ liệt sỹ tại xóm Rằng Đin xã Cảnh Tiên.
ĐVTN tham gia làm đường bê tông nông thôn xóm Đông Quan
        Tham gia hoạt động làm đường bê tông nông thôn tại xóm Đông Quan xã Phong Châu có 80 ĐVTN và đông đảo bà con nhân dân trong xóm tham gia. Kết quả đã vận chuyển nguyên vật liệu và đổ được 200m đường bê tông nông thôn. Hoạt động tình nguyện giúp đỡ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Căm - vợ liệt sỹ tại xóm Rằng Đin xã Cảnh Tiên có 35 ĐVTN tham gia, kết quả đã đào được toàn bộ phần móng nhà và vận chuyển toàn bộ nguyên vật liệu tập kết về nơi xây dựng.
Hoạt động đã giáo dục cho ĐVTN về ý thức tự giác trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và thể hiện tình cảm tri ân đối với các gia đình có công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Trùng Khánh