Cao Bằng 100% cấp cơ sở hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngay từ những ngày cuối năm 2018 trong không khí rộn ràng chào đón mùa xuân mới, Xuân Kỷ Hợi 2019, nhiều đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở; gấp rút hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp huyện, thành phố tiến tới Đại hội cấp tỉnh và Trung ương.
Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Hồng Việt (huyện Hòa An)
       Với mục tiêu đến hết ngày 31/5/2019, 100% cấp cơ sở hoàn thành Đại hội với 28% đơn vị trực tiếp hiệp thương vị trí Chủ tịch tại Đại hội và trong tháng 7/2019 hoàn thành Đại hội cấp huyện, thành phố, Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tổ chức Đại hội theo tiến độ đề ra.
       Đại hội Hội LHTN các xã, phường, thị trấn đã nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Ủy ban Hội LHTN các xã, phường, thị trấn đã bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên để tiến hành Đại hội đảm bảo chất lượng, trang trọng, tiết kiệm. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Việc xây dựng các văn kiện đại hội được Ủy ban Hội cơ sở phản ánh đầy đủ kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với những nội dung cụ thể, sát thực với tình hình địa phương. Đại biểu tham dự Đại hội đều nêu cao tinh thần tự giác, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện nhằm góp phần đưa công tác Hội và phong trào thanh niên tại cơ sở ngày càng phát triển, tạo sức lan tỏa trong thanh niên. Quy trình nhân sự của Đại hội được các đơn vị lựa chọn, tín cử các anh, chị có tín nhiệm, uy tín cao với thanh niên cũng như chủ động, báo cáo xin ý kiến cấp ủy Đảng, chính quyền và ủy ban Hội cấp trên. 
       Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt và sự nỗ lực của các cơ sở, trong tháng 5/2019, 100% cấp cơ sở hoàn thành Đại hội, sớm hơn thời gian dự kiến với 28% đơn vị tổ chức hiệp thương trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội. Nhằm kịp thời định hướng, rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội, Ủy ban Hội tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công 02 Đại hội điểm cấp huyện, thành phố; hỗ trợ, hướng dẫn 02 đơn vị tổ chức Đại hội ngay trong tháng 5/2019. Cùng với sự nỗ lực của các cấp bộ Hội, các hội viên, thanh niên cũng nô nức tổ chức nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của thanh niên. Ủy ban Hội tỉnh Cao Bằng đặt quyết tâm trong tháng 8/2019 hoàn thành 100% Đại hội cấp huyện, thành phố và trung tuần tháng 9 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
       Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi cho hội viên, thanh niên đồng thời tăng cường củng cố, phát triển tổ chức Hội, để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên.

 

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo