Hoàn thành Đại hội Hội LHTN cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024

Tính đến ngày hết ngày 7/8/2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo, hướng dẫn13/13 huyện, thành phố tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Hòa An
      13/13 đơn vị huyện, thành phố đã thực hiện đúng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ủy ban Hội tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công 02 Đại hội điểm cấp huyện, thành phố; hỗ trợ, hướng dẫn 02 đơn vị tổ chức Đại hội ngay trong tháng 5/2019. Đại hội Hội LHTN các huyện được chuẩn bị tốt về mọi mặt, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể và phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên, đây thực sự là đợt sinh hoạt sâu rộng, là ngày hội của các tầng lớp thanh niên trong toàn tỉnh Cao Bằng.
      Công tác thông tin, tuyên truyền của đại hội  đã được đổi mới với nhiều hình thức phong phú thu hút như: băng rôn, khẩu hiệu, qua mạng xã hội: Fanpage Tuổi trẻ Cao Bằng, Bản tin thanh niên, Webiste tinhdoancaobang.gov.vn.
        Các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình đại hội bám sát với hướng dẫn của Ủy ban Hội tỉnh cũng như tiến hành điều hành tổ chức Đại hội với nhiều điểm mới đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của hội viên, thanh niên. Các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ được nghiên cứu, xây dựng phù hợp với tình hình và xu thế của thanh niên trong giai đoạn.
        Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện có sự tham gia của hơn 1.300 hội viên thanh niên, là đại diện cho tiếng nói của trên 44 nghìn hội viên, thanh niên toàn tỉnh. Tại các Đại hội đã lựa chọn và hiệp thương 130 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phục Hòa, nhiệm kỳ 2019 - 2024
        Công tác nhân sự tham gia Ủy ban Hội khóa mới đã được đổi mới, được cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện, nên thành phần và cơ cấu tham gia Ủy ban Hội khóa mới được đa dạng và thể hiện sự đại diện rộng rãi cho các tầng lớp thanh niên; các chức danh của Hội được cơ cấu hợp lý, đa số các đơn vị cơ cấu đồng chí Bí thư đoàn cùng cấp đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch Hội được cơ cấu trong Ban Thường vụ Đoàn…

Đại hội Hội LHTN huyện Bảo Lâm lần thư V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
         Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng tập trung các hoạt động để chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 

Tác giả bài viết: Lan Hương - Ban Phong trào