Sách hay mỗi ngày: Kể chuyện nguồn gốc câu thành ngữ "Đẽo cày giữa đường"

Kể chuyện nguồn gốc câu thành ngữ "Đẽo cày giữa đường"
.
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Trọng lượng 30g
Loại bìa Bìa mềm
Giá bìa 7000đ
Số trang 16trang
Đơn vị phát hành NXB Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản 2014
Tác giả Phạm Đình Ân - Tô Như Nguyên

Tác giả bài viết: Sưu tầm