Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị với chuyên đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”

Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.
Chi đoàn phòng An ninh kinh tế tổ chức sinh hoạt chính trị điểm với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.
      Cụ thể, các cơ sở đoàn đã tập trung triển khai tuyên truyền những giá trị nội dung, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Bác Hồ cũng như tuyên truyền về ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Công an Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị.
      Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị như vậy, đoàn viên được dịp ôn lại quá trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, hiểu rõ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách và những hi sinh của Người cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. Các buổi sinh hoạt cũng được lắng nghe chia sẻ của một số đoàn viên về việc làm thế nào để trở thành những thanh niên có đạo đức tốt, có phẩm chất chính trị, có hoài bão, lí tưởng sống cao đẹp, giỏi chuyên môn nghiệp vụ… như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng gửi gắm thế hệ trẻ.

Tác giả bài viết: Đoàn TN Công An Tỉnh