CLB kĩ sư trẻ tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp chuyển giao thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tại xã Đại Sơn

Ngày 29/10/2018, CLB kỹ sư trẻ đã tổ chức tuyên truyền nông thôn mới và tập huấn chuyển giao thúc đẩy thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trong mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa.
CLB kĩ sư trẻ tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp chuyển giao thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tại xã Đại Sơn
       Tại buổi lên lớp CLB kỹ sư trẻ đã giới thiệu cho bà con các mô hình trồng dâu, nuôi tằm của nhiều địa phương trên cả nước, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dâu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của xã. Đồng thời hướng dẫn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tơ tằm. Lớp tập huấn đã thu hút trên 60 ĐVTN và bà con nhân dân xã Đại Sơn đã tham gia.
      Lớp tập huấn đã nâng cao nhận thức cho ĐVTN và bà con nhân dân về vị trí, chuyển giao KHKT, lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.


Tác giả bài viết: Ban Phong trào