ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng xã hội do tổ chức Đoàn quản lý về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam, tầm quan trọng của văn hóa đọc hiện nay.
Đoàn viên sắp xếp, bổ sung tủ sách thanh niên.
      Các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid – 19 như lau chùi, bổ sung, cập nhật và phân loại các đầu sách mới cho tủ sách thanh niên, tủ sách pháp luật của đơn vị.
      Hiện nay, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã ra mắt 14 công trình “Tủ sách Thanh niên”, “Tủ sách pháp luật” với trên 4.620 đầu sách. Tổng giá trị trên 110 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Đoàn TN Công an tỉnh