Dấu ấn 70 năm của học sinh, sinh viên Việt Nam

Nhìn lại lịch sử 70 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và sự chăm lo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng và trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam.
Dấu ấn 70 năm của học sinh, sinh viên Việt Nam
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2020), chúng ta cùng nhìn lại  quá trình hình thành và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong chặng đường 70 năm qua.
Tác giả bài viết: Theo: doanthanhnien.vn