Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ra quân đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ngày 31/5/2020, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Dọn dẹp, sắp xếp tài liệu tại cơ quan đơn vị
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với các nội dung: quét dọn,vệ sinh mái nhà để xe, chăm sóc vườn cây thuốc nam, trồng và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, sắp xếp tài liệu tại cơ quan, đơn vị, lớp học … Kết quả toàn Đoàn Khối ra quân với trên 1.000 ĐVTN tham gia.

Quét dọn vệ sinh khuôn viên đơn vị cơ quan

Trồng cây thuốc nam

Quét dọn tại cơ quan
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đã góp phần không nhỏ cho việc bảo vệ môi trường tại cơ quan, đơn vị, tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên; đồng thời giúp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tác giả bài viết: Đoàn khối CCQ&DN tỉnh Cao Bằng