Huyện Đoàn Thạch An ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2020

Sáng ngày 05/6/2020, Huyện Đoàn Thạch An tổ chức ra quân Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.
Huyện Đoàn Thạch An ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2020
Đoàn viên thanh niên cùng tham gia chương trình thực hiện hoạt động nạo vét hơn 1,3 km kênh mương thủy lợi và phát quang 1 km đường giao thông nội đồng tại thôn Nà Luồng - Thị trấn Đông Khê với sự tham gia của trên 50 ĐVTN và bà con nhân dân trong thôn.     

ĐVTN đang làm nạo vét kênh mương thủy lợi 
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ Thạch An trong việc chung tay vì cuộc sống cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của toàn dân trong việc bảo vệ các công trình thủy lợi và giao thông nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Thạch An