Phát động Chương trình Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Ngày 31/3, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân” bằng hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành cả nước. Tại điểm cầu Cao Bằng, lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên tham dự.
Bưu điện tỉnh ra quân phát động tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
         Hưởng ứng phát động của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức phát động chương trình thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp: Phát tờ rơi, thu thập thông tin khách hàng tiềm năng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã cam kết với BHXH Việt Nam. Truyền thông hình ảnh của Bưu điện Việt Nam tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, qua đó từng bước nâng cao vị thế của Bưu điện Việt Nam; nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trong cán bộ, nhân viên và người lao động.
        Sau lễ phát động, trên 30 cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên Bưu điện tỉnh tổ chức diễu hành qua các tuyến phố chính của Thành phố tuyên truyền về BHXH tự nguyện.
 

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo