Thành Đoàn: Tổ chức tập huấn tuyên truyền nông thôn mới năm 2019

Ngày 17/11/2019 Thành Đoàn Cao Bằng tổ chức tập huấn tuyên truyền nông thôn mới và chuyển giao khoa học kĩ thuật năm 2019 cho 150 Đoàn viên thanh niên trên địa bàn 3 xã: Vĩnh Quang, Hưng Đạo, Chu Trinh.
Toàn cảnh Hội nghị.
      Các nội dung tập huấn đã tập trung vào việc tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát động thực hiện  phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
      Tại Hội nghị các báo cáo viên đã giới thiệu nhiều mô hình hoạt động có sức cuốn hút thanh niên, đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư. Thông qua các phong trào, nhiều gương thanh niên tiêu biểu đi đầu trong đóng góp ngày công lao động để xây dựng các công trình nông thôn và xây dựng được nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ ở địa phương và gắn với xây dựng nông thôn mới.
      Buổi tuyên truyền đã  góp phần giúp cho Đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa của chương trình Mục tiêu Quốc gia và trách nhiệm, quyền lợi của mỗi Đoàn viên thanh niên tại các xã nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Cao Bằng. 

Tác giả bài viết: Thành Đoàn