Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Ngày 30/09/2014 UBND Tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Theo quy định, mọi tổ chức, gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cấm lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để hoạt động, tuyên truyền trái pháp luật nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình. Cấm lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để trục lợi cá nhân, kinh doanh, tàng trữ, buôn bán, sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành; cấm các hoạt động mê tín dị đoan như: xem số, xem bói, gọi hồn, yểm bùa, trừ tà và các hình thức mê tín dị đoan khác; cấm tổ chức hoặc tham gia chơi cờ bạc dưới mọi hình thức.
 
Quá trình tổ chức, tham gia việc cưới, việc tang và lễ hội không gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông và hoạt động công cộng; không đốt pháo nổ; giữ vệ sinh môi trường, xử lý chất thải đúng quy định, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không sử dụng thời gian làm việc và phương tiện cơ quan đi dự lễ cưới, lễ hội (trừ cơ quan làm nhiệm vụ). Tôn trọng sự yên tĩnh của cộng đồng; không gây tiếng ồn, không mở nhạc trong đám cưới, cử nhạc trong đám tang sau 22 giờ đêm và trước 6 giờ sáng; âm thanh trong tổ chức việc cưới, việc tang phải đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép được quy định tại Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 
Các tổ chức, gia đình, cá nhân nếu có hành vi vi phạm hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Khuyến khích công dân phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tác giả bài viết: Trọng Giang (tổng hợp)