Trà Lĩnh: Chương trình tình nguyện “làm đường giao thông nông thôn” năm 2019

Ngày 09/12/2019 Đoàn Thanh niên xã Lưu Ngọc tổ chức ra quân làm đường giao thông nông thôn tại xóm Lũng Thá, xã Lưu Ngọc với 15 đoàn viên thanh niên và bà con nhân trong 02 xóm Lũng Tố, Lũng Thá, xã Lưu Ngọc tham gia.
Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn
      Tại buổi tình nguyện đã bê tông hóa được đoạn đường dài gần 35m.Thông qua hoạt động đã phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Trà Lĩnh