Tuyển dụng CCVC khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể năm 2014

Ngày 28/8/2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 467-TB/BTC về nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy Cao Bằng năm 2014. Theo đó, Tỉnh đoàn thanh niên tuyển dụng 3 chuyên viên. Yêu cầu độ tuổi từ đủ 18 đến 27 tuổi, ưu tiên nam giới. Cụ thể:
.
         Ban tổ chức - Kiểm tra: 01 chuyên viên tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên nghành: xây dựng Đảng; hành chính; luật; kinh tế.
         Ban Thanh thiếu niên - trường học: 01 chuyên viên tốt nghiệp trường Đại học sư phạm trở lên các ngành tự nhiên - xã hội (trừ tiếng Anh).
         Ban Tuyên giáo: 01 chuyên viên tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên nghành: báo chí; chính trị học - công tác tư tưởng; văn hóa.
         Hồ sơ bán tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng từ ngày 5/9/2014. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014 (trong giờ hành chính). Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng (không nhận qua đường bưu điện).

Tác giả bài viết: Tinh Đoàn Cao Bằng