Tư vấn, dạy nghề cho thanh niên hoàn lương

Vừa qua, Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức Lớp tư vấn, dạy nghề cho thanh niên hoàn lương tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện huyện Trùng Khánh.
Toàn cảnh lớp tư vấn
          Tham dự Lớp tư vấn có đại diện công an huyện Trùng Khánh, Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và 16/16 học viên của Trung tâm quản lý sau cai nghiện huyện Trùng Khánh.
           Lớp tư vấn triển khai các nội dung thông tin về đào tạo nghề, việc làm năm 2013; chế độ chính sách áp dụng với người sau cai nghiện ma túy; một số hính ảnh, tấm gương điển hình sau cai nghiện.
           Lớp tư vấn là một trong các hoạt động cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, vận động người nghiện ma túy tích cực cai nghiện thành công; tư vấn đào tạo nghề, giúp thanh niên hoàn lương ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Tác giả bài viết: Triệu Thanh Dung

Nguồn tin: tinhdoan.caobang.gov.vn