VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUÝ I

1.     Đề cương tuyên truyền phổ biến luật trưng cầu ý dân. Download tại đây
2.     Đề cương giới thiệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Download tại đây
3.     Đề cương giới thiệu luật tố tụng hành chính năm 2015. Download tại đây
4.     Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế. Download tại đây
5.     Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Download tại đây
6.     Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Download tại đây

Tác giả bài viết: Văn bản pháp luật