VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUÝ I/2017

        Luật phí và lệ phí. Dowload tại đây
        Giới thiệu Luật đấu giá tài sản sô 01/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016. Dowload tại đây
        Đề cương giới thiệu Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Dowload tại đây

Tác giả bài viết: Văn bản pháp luật