Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 9-2015: Tuyên ngôn Độc lập trường tồn cùng dân tộc

Tuyên ngôn Độc lập 70 năm trước đánh dấu sự biến đổi chính trị - lịch sử to lớn, chưa từng có trong tiến trình lịch sử Việt Nam và là kết quả cuộc đấu tranh không sợ hy sinh để giành độc lập dân tộc.

* Sức sống Tuyên ngôn Độc lập mãi đồng hành cùng dân tộc
 
 
Bài viết của PGS.TS. NGƯT Phạm Xuân Hằng, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9 là sự khẳng định cuộc đấu tranh gian khổ của các tầng lớp nhân dân ta đã "đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa".
 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã chỉ ra giá trị sống của con người khi mở đầu bản Tuyên ngôn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Người khẳng định mọi người "có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Đó là một giá trị làm người do tạo hóa sinh ra, một lẽ phải không ai chối cãi được, một khát vọng ngàn đời của dân tộc ta, thế mà gần trăm năm nhân dân ta bị bọn thực dân đến "cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa".
 
 
Trong tiến trình lịch sử mấy ngàn năm, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam chịu khuất phục trước kẻ xâm lược, và một dân tộc gan góc ngẩng cao đầu, dân tộc ấy "có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập". Lời Tuyên bố khảng khái, đanh thép ấy là kết quả của cuộc đấu tranh gian khổ, hy sinh với biết bao máu xương của đồng bào, chiến sĩ. Kết quả ấy là nền độc lập dân tộc, là vị thế chính trị mới của người dân, vị thế làm chủ vận mệnh nước nhà. Thành quả này của Cách mạng Tháng Tám mở ra một kỷ nguyên mới, to lớn trong lịch sử dân tộc - thời đại mà giá trị dân quyền và giá trị nhân quyền lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, được khẳng định và tuyên bố được bảo vệ.
 
 
Thế giới đã đổi thay. Xu thế hòa bình, hợp tác, hữu nghị là dòng chảy chính của lịch sử đương đại. Tuy vậy, tư tưởng bá quyền, dân tộc chủ nghĩa cực đoan, sự tranh giành vị thế chi phối thế giới của các cường quốc vẫn còn đó. Một thế giới đa cực, đan xen các quan hệ, lợi ích khác nhau và chi phối sự vận động của thế giới,...đang đặt ra những đòi hỏi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn độc lập dân tộc...
 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: "Nước độc lập mà người dân không được tự do, hạnh phúc thì độc lập ấy không có ý nghĩa gì". Lòng dân là vận nước! Tự ta phải xây dựng nội lực nước nhà. Do đó, với tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập 70 năm trước, hôm nay cả nước chung lòng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo đảm an ninh quốc phòng vững chắc.
 
 
* Thư Bác gửi cho thầy và trò nhân dịp năm học mới
 
 
Theo Chuyên viên Cao cấp Tào Khắc Thắng, trong 70 năm qua, từ bức thư thứ nhất - tháng 9/1945 và 47 năm, từ bức thư thứ 2 15/10/1968 Bác gửi cho thầy và trò, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cả hai bức thư được viết trong hai thời điểm và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng tất cả đều toát lên một tấm lòng yêu thương, trân trọng; một tầm nhìn xa, trông rộng; một quan điểm và một trí tuệ lớn Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp trồng người.
 
 
Đọc lại và nghiền ngẫm chúng ta thấy toát lên từ hai bức thư ấy, trước hết, đó là một tấm lòng yêu thương, nâng niu, trân trọng thế hệ tương lai của đất nước: “Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang”. Và: “Đối với các em lớn, tôi khuyên thêm các em một điều này...”. Cuối bức thư tháng 9/1945, Bác viết: “Tôi đã thành thật khuyên nhủ các em. Mong rằng những lời của tôi được các em luôn luôn ghi nhớ”. Thật cảm động biết bao nhiêu tấm lòng của một vị lãnh tụ bận nhiều công việc vẫn dành những tình cảm yêu thương với các cháu như người cha với các con, người anh với các em.
 
 
Bác đặt tất cả niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ đối với tương lai phát triển đất nước: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
 
 
Tải tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2015 tại đây

Tác giả bài viết: Theo doanthanhnien.vn