Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6
Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019) Tải tại đây
Chiến dịch hoạt động hè năm 2019 Tải tại đây
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh Đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/06/1904 - 01/06/2019) Tải tại đây

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn