Cao Bằng vươn tầm cao mới

Thứ hai - 18/10/2021 21:16
Năm 2020 tiếp tục ghi dấu ấn sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, sự điều hành của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT - XH của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các mặt. Kết quả đó không chỉ khẳng định sự phát triển của quê hương cội nguồn cách mạng mà còn là niềm tin, động lực quan trọng để Cao Bằng vững tin bước vào năm mới.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành công trình đường phía Nam Thành phố.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành công trình đường phía Nam Thành phố.
Nhìn lại một năm qua, trong điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn do biến đổi thời tiết, tình hình dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo của tỉnh cùng những giải pháp cụ thể, phù hợp, đặc biệt là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đã đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Năm 2020 được xác định là năm bứt phá để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2015 - 2020), tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; đồng thời phát động các phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành thực hiện thắng lợi kế hoạch; toàn tỉnh đạt 17/17 chỉ tiêu đề ra.

Lĩnh vực nông nghiệp luôn được tỉnh xác định là một trong những trụ cột phát triển KT - XH của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,6%/năm; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển đổi theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 283,9/274 nghìn tấn, đạt 103,6% kế hoạch.

Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với các cây trồng, vật nuôi chủ lực; xây dựng vùng nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản phẩm có năng suất, chất lượng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật VietGap, GlobalGap, hữu cơ... phục vụ nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Bước đầu thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là một số công ty lớn, tập đoàn như: Tập TH đầu tư Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao đã chính thức động thổ sẽ tạo động lực để phát triển nông nghiệp thông minh của tỉnh.

Tỉnh tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh của nhân dân, trong năm có 5 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới (tính theo số xã sau sáp nhập), góp phần nhanh chóng đưa mục tiêu xây dựng các xã nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình KT - XH có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước ổn định, tổng thu ngân sách đạt trên 1.820 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng, đạt 4.495 tỷ đồng; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường được tăng cường; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 11.140 tỷ đồng.

Tỉnh kêu gọi, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực, dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trong năm, tổng số dự án được cấp mới chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư là 30 dự án với tổng vốn đăng ký 510 tỷ đồng. Các dự án lớn của tỉnh như: Dự án trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh, trụ sở làm việc khối các cơ quan đoàn thể tỉnh, đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố... được khánh thành và đưa vào sử dụng không chỉ có ý nghĩa thiết thực, tạo nên diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp khu đô thị mà còn tạo dấu ấn của tỉnh.

Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với tổng vốn đầu tư trên 21.000 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thi công. Dự án với quy mô 4 làn xe, tạo ra tuyến cao tốc chạy dọc biên giới Việt - Trung, kết nối vào hệ thống cửa khẩu dọc tuyến, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các vùng kinh tế, sản xuất hàng hóa; kết nối giao thông các điểm, khu du lịch, cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, góp phần tháo gỡ nút thắt về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế du lịch và biên mậu, mở ra nhiều cơ hội để tỉnh phát triển nhanh và bền vững; góp phần tích cực giải quyết việc làm, cải thiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong năm, Cao Bằng diễn ra nhiều sự kiện lớn, đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Chương trình phát triển du lịch của tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng lượt khách ước đạt 600.000 lượt người, doanh thu ước đạt trên 70 tỷ đồng.

Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố, đến nay toàn tỉnh có 15 bác sĩ/vạn dân; có thêm 9 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 98,17% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 0,88%. Tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục - đào tạo được duy trì, tăng thêm 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng lên về chất lượng; các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội cơ bản bảo đảm, công tác giảm nghèo triển khai đồng bộ, hiệu quả, giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%.  

Hiệu lực quản lý nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH.

Quốc phòng - an ninh được củng cố, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng ngày càng vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. Công tác đối ngoại được quan tâm thực hiện, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với các tổ chức, địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được mở rộng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, năm 2020, tỉnh tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo; đến ngày 14/12/2020, toàn tỉnh kết nạp 1.779 đảng viên, nâng tổng số lên 57.648 đảng viên.

Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật Đảng được tăng cường, chất lượng cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Đa số cấp ủy, tổ chức Đảng thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH của tỉnh.

Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những kết quả đạt được trong năm 2020 là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương thực hiện tốt nội dung lãnh đạo, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, du lịch - thương mại - dịch vụ; thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý đất đai, rừng; nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác hành chính công; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các cấp, ngành, địa phương với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch hiệu quả, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương, từ đó đưa tỉnh Cao Bằng vươn lên tầm cao mới, phấn đấu trở thành một tỉnh phát triển khá và năng động trong khu vực.

Nguồn tin: baocaobang.vn

  Ý kiến bạn đọc

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay2,951
  • Tháng hiện tại111,674
  • Tổng lượt truy cập536,880
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Km 4, Tổ 1 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây